Onnin vuosi 2015

Onnin 8. toimintavuoden kaikkia vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia käytettiin ahkerasti – kokonaiskävijämäärä yli 16 000

Niin pukkilalaiset kuin naapurikuntalaisetkin hyödynsivät hyvinvointikeskuksen mahdollisuuksia omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen edelleen aktiivisesti.  Kaikkiaan Onnin toiminnassa tarjottiin vuoden 2015 aikana avoimesti noin 1468 (1360/2014) vapaa-ajan kokoontumis- ja harrastuskertaa, joissa kirjattiin noin 16 000 (16 400) asiakaskäyntiä. Allasosastolla järjestettiin liikuntapalvelujen, järjestöjen, Mäntsälän kansalaisopiston, naapurikuntien ja sosiaali- ja terveysyhtymän voimin ryhmämuotoista vesiliikuntaa kaikkiaan 635 kertaa, joissa tilastoitiin 7850 käyntiä. Kuntosalivuoroja tarjottiin 549, joissa käytiin 2650 kertaa.

Onni Nurmen Säätiön avustuksella järjestettiin ryhmiä ja tapahtumia Onnissa, Onni Nurmen juhlavuosi sekä kotisiivous- ja asiointikuljetuspalveluja ikääntyneille pukkilalaisille

Onni Nurmen Säätiön tuella toteutettavien toimintojen ja palveluiden tavoite on tukea ikääntyneiden pukkilalaisten kotona asumista eri tavoin huomioiden sosiaalinen, psyykkinen ja fyysinen toimintakyky ja hyvinvointi. Vuonna 2015 Onnissa kokoonnuttiin ikääntyneiden ryhmissä ja tapahtumissa 520 (440/2014) kertaa ja asiakaskäyntejä näissä oli noin 7 700 (7 400). Ikääntyneiden säännöllinen toiminta sisälsi kahdeksan viikoittaista kuntosali- ja vesijumpparyhmää, kuntouttavaa päivätoimintaa, kädentaitoryhmän, laulupajan, muisteluryhmän, seurakunnan hartauksia, Onninkahveja, omaishoitajien ja vapaaehtoisten vertaiskokoontumisia sekä kulttuuritapahtumia ja teemaluentoja.Vuonna 2014 toteutettu Kohtaamisia vanhustyössä – hanke jalkautui osaksi senioripalveluja Kohtaamisia kotosalla – työmuodoksi, jossa on tarkoitus tavoittaa yksinäisyyttä kokevia ja arkeensa sisältöä kaipaavia iäkkäitä pukkilalaisia. Työmuodon piirissä oli 12 henkilöä, joita kontaktoitiin kaikkiaan 43 kertaa puhelimitse ja kotikäynnein. Hyvinvointikeskus Onnissa järjestetyn ikääntyneiden toiminnan lisäksi Onni Nurmen Säätiön avustuksella järjestettiin yli 75-vuotiaille pukkilalaisille kotisiivouspalvelua 235 (193/2014) kertaa, yhteensä noin 360 (400) tuntia. Kotisiivouspalveluun oikeutettuja ovat pääsääntöisesti yli 75-vuotiaat pukkilalaiset, joiden sosiaalinen tai hoidollinen tilanne edellyttää kotona selviytymisen tueksi siivousapua.

Asioimisen ja osallistumisen mahdollistamiseksi Onni Nurmen Säätiön avustuksella tuettiin kahtena päivänä viikossa ajettavaa ikääntyneiden asiointi- ja palvelukuljetusliikennettä. Kyydin hinta senioreille oli 1 euro/kyyti. Seniorit innostuivat käyttämään palvelua edellisvuotta enemmän ja kaikkiaan kyytejä käytettiin vuoden 2015 aikana 1740 (1580/2014) kertaa.

2015 vietettiin Onni Nurmen syntymän 130-vuotisjuhlavuotta ja vuoden aikana järjestettiin useita erilaisia tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Juhlavuosi käynnistettiin Onninpäivän konsertissa 28.2.2015, missä esiintyivät Seppo Hovi, Taina Piira, Hannu Lehtonen ja Jarno Kuusisto Lauantain toivotut Onnia muistellen –teemalla. Juhlavuoden tapahtumiin osallistui kaikkiaan noin 1260 kävijää.