Onnin vuosi 2014

Onni Nurmen Säätiön avustuksella järjestettiin ryhmiä ja tapahtumia Onnissa sekä kotisiivous- ja asiointikuljetuspalveluja ikääntyneille pukkilalaisille

Onni Nurmen Säätiön tuella toteutettavien toimintojen ja palveluiden tavoite on tukea ikääntyneiden pukkilalaisten kotona asumista eri tavoin huomioiden sosiaalinen, psyykkinen ja fyysinen toimintakyky ja hyvinvointi. Vuonna 2014 Onnissa kokoonnuttiin ikääntyneiden ryhmissä ja tapahtumissa 440 kertaa ja asiakaskäyntejä näissä oli noin 7 400. Ikääntyneiden säännöllinen toiminta sisälsi seitsemän viikoittaista kuntosali- ja vesijumpparyhmää, kuntouttavaa päivätoimintaa, kädentaitoryhmän, laulupajan, muisteluryhmän, seurakunnan hartauksia, Onninkahveja, omaishoitajien ja vapaaehtoisten vertaiskokoontumisia sekä kulttuuritapahtumia ja teemaluentoja. 14. Onninpäivän konsertissa 28.2.2014 esiintyivät Markus Allan ja Karelia-puhallinorkesteri. Konserttiyleisöä oli paikalla noin 400.

Hyvinvointikeskus Onnissa järjestetyn ikääntyneiden toiminnan lisäksi Onni Nurmen Säätiön avustuksella järjestettiin yli 75-vuotiaille pukkilalaisille kotisiivouspalvelua 193 kertaa, yhteensä noin 400 tuntia. Kotisiivouspalveluun oikeutettuja ovat pääsääntöisesti yli 75-vuotiaat pukkilalaiset, joiden sosiaalinen tai hoidollinen tilanne edellyttää kotona selviytymisen tueksi siivousapua.

Asioimisen ja osallistumisen mahdollistamiseksi Onni Nurmen Säätiön avustuksella tuettiin kahtena päivänä viikossa ajettavaa ikääntyneiden asiointi- ja palvelukuljetusliikennettä. Ikäihmisiä haluttiin rohkaista käyttämään palvelua ja keväällä 2014 kampanjoitiin kolmen kuukauden ajan euron kyytejä helmikuusta huhtikuun loppuun. Nousu oli huomattava; helmikuussa kyytejä oli 180 (vuonna 2013 92), maaliskuussa 146 (104) ja huhtikuussa 154 (122). Kampanjan kokemusten rohkaisemana yhdensuuntaisen kyydin hinnaksi määriteltiin toistaiseksi yksi euro syyskuun alusta alkaen ja näin yhä useampi rohkaistui loppuvuodenkin aikana käyttämään palvelu- ja asiointikyytejä aiempia vuosia enemmän. Kaikkiaan kyytejä käytettiin vuoden 2014 aikana 1580 kertaa (2013/1300).

Vuoden aikana toteutettiin Kohtaamisia vanhustyössä –hanke, jossa tavoitettiin noin 80 kotona asuvaa ikääntynyttä kuntalaista. Hankkeessa kehitettävän työmuodon tavoitteena oli etsivän ja kulttuurisen vanhustyön keinoin vahvistaa kotona asuvien ikääntyneiden osallisuutta sekä kartoittaa etsivän työn tarvetta kunnassa. Hankkeen raportti on luettavissa tästä.

Onnin 7. toimintavuoden kaikkia vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia käytettiin ahkerasti – kokonaiskävijämäärä yli 16 000

Hyvinvointikeskus Onnin kokonaisasiakaskäynneissä tapahtui edelleen kasvua edellisvuosiin nähden. Kaikkiaan Onnin toiminnassa tarjottiin vuoden 2014 aikana avoimesti noin 1360 (2013/1 400) vapaa-ajan kokoontumis- ja harrastuskertaa, joissa kirjattiin noin 16 400 (15 700) asiakaskäyntiä. Kaikille kuntalaisille tarkoitettuja kunnan liikuntapalvelujen, paikallisten järjestöjen, Myrskylän kunnan ja Mäntsälän kansalaisopiston järjestämiä säännöllisiä ryhmiä, perheuinti-, vesijumppa- ja kuntosalivuoroja toteutettiin vuoden 2014 aikana 920 (810), joissa käytiin noin 9 000 (7 100) kertaa. Lisäksi Onnissa järjestettiin 15 muuta yksittäistä tapahtumaa kuten näyttelyitä, lasten leffailtoja ja nuorisopalvelujen tapahtumia, joissa oli kävijöitä noin 270. Onnissa järjestettiin viisi kulttuuri-iltaa, joissa kävijöitä oli noin 250.

Tilastoitujen kokoontumisten ja käyntien lisäksi Onnin toiminnan tiloja on käytetty yksilökuntoutukseen, erilaisiin tapaamisiin, kokouksiin ja koulutuksiin. Lisäksi Onnin tiloissa ja Onnintorilla järjestettiin toukokuussa Tontti- ja talopäivä sekä elokuussa Pukkila Kuutamolla – tapahtuma. Onni-palvelukonseptia ja toimintaa esiteltiin vuoden aikana seitsemälle asiantuntijaryhmälle.