Onnin vuosi 2013

Onnin 6. toimintavuosi lisäsi kuntalaisten vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksissa käyntiä Onnissa – kokonaiskävijämäärä yli 15 500

Hyvinvointikeskus Onnin asiakaskäynneissä tapahtui edelleen kasvua edellisvuosiin nähden. Kaikkiaan Onnin toiminnassa tarjottiin kaikille kuntalaisille vuoden 2013 aikana avoimesti noin 1400 vapaa-ajan kokoontumis- ja harrastusmahdollisuutta ja niissä kirjattiin noin 15 700 asiakaskäyntiä. Vuonna 2013 Onnissa kokoonnuttiin ikääntyneiden päiväaikaisissa tapahtumissa 590 kertaa ja asiakaskäyntejä näissä oli noin 8 100. Näitä tapahtumia tuettiin Onni Nurmen Säätiön toiminta-avustuksella. Kaikille kuntalaisille tarkoitettuja kunnan liikuntapavelujen, paikallisten järjestöjen ja Mäntsälän kansalaisopiston järjestämiä säännöllisiä ryhmiä, perheuinti-, vesijumppa- ja kuntosalivuoroja toteutettiin vuoden 2013 aikana 810, joissa käytiin noin 7 100 kertaa. Lisäksi Onnissa järjestettiin 15 muuta yksittäistä tapahtumaa kuten lasten leffailtoja ja nuorisopalvelujen tapahtumia, joissa oli kävijöitä noin 270. Kaikille kuntalaisille tarjottiin seitsemän kulttuuri-iltaa, joissa kävi noin 270 kuulijaa.

Tilastoitujen kokoontumisten ja käyntien lisäksi Onnin toiminnan tiloja on käytetty yksilökuntoutukseen, erilaisiin tapaamisiin, kokouksiin ja koulutuksiin. Lisäksi Onnin tiloissa ja Onnintorilla järjestettiin toukokuussa Tontti- ja talopäivä sekä elokuussa Pukkila Kuutamolla – tapahtuma.

13. Onninpäivän konsertissa 28.2.2013 esiintyi kansantanssiryhmä Kärri Nuorisoseura Karjalan Nuoret ry:stä ja muusikkoryhmä.

Onni Nurmen Säätiön avustuksella toteutettiin kotisiivous- ja asiointikuljetuspalveluja ikääntyneille pukkilalaisille            

Onni Nurmen Säätiön tuella toteutettavien toimintojen ja palveluiden tavoite on tukea ikääntyneiden pukkilalaisten kotona asumista eri tavoin huomioiden sosiaalinen, psyykkinen ja fyysinen toimintakyky ja hyvinvointi. Hyvinvointikeskus Onnissa järjestetyn toiminnan lisäksi Onni Nurmen Säätiön avustuksella järjestettiin yli 75-vuotiaille pukkilalaisille kotisiivouspalvelua 237 kertaa noin 500 tuntia. Kotisiivouspalveluun oikeutettuja ovat pääsääntöisesti yli 75-vuotiaat pukkilalaiset, joiden sosiaalinen tai hoidollinen tilanne edellyttää kotona selviytymisen tueksi siivousapua. Lisäksi Onni Nurmen Säätiön avustuksella järjestettiin ikääntyneiden asiointi- ja palvelukuljetusliikennettä kahtena päivänä viikossa ympäri vuoden. Näissä kyydeissä matkustettiin Pukkilan kunnan alueella kaikkiaan 1300 kertaa.