Onnin vuosi 2011

Hyvinvointikeskus Onnin toiminta edelleen nousujohteinen 
– nyt vuosittainen kävijämäärä yli 12 000

Onnin asiakaskäynneissä ja kokoontumiskerroissa on tasaista kasvua sekä ikääntyneille että alle 65-vuotiaille järjestetyssä toiminnassa. Toimintavuosi 2011 osoitti, että suuri osa pukkilalaisista ikääntyneistä osallistui fyysi-sen kunnon ylläpitoon ja tätä kautta ennaltaehkäisevässä mielessä terveytensä edistämiseen. Yli 65-vuotiaiden asiakaskäynneistä 4081 kohdistui liikuntapainotteisiin ryhmiin, joiden kokoontumiskertoja oli vuoden aikana tarjolla yhteensä 416. Onnissa järjestettiin viikoittain liki 20 ikääntyneille kohdistettua ryhmää tai tapahtumaa sekä kevät- että syksykaudella. Säännöllisen toiminnan kokoontumisissa ykkössijaa kertakävijämäärään nähden pitää edelleen torstaiset Onninkahvit, joissa kävijöitä on keskimäärin 35, ja vuoden kävijämäärä yhteensä 1447.

Onnissa kokoonnuttiin ikääntyneiden päiväaikaisissa tapahtumissa 572 kertaa vuonna 2011 ja asiakaskäyntejä näissä oli noin 7738. Viikoittaisia asiakaskäyntejä Onnin ikääntyneiden tapahtumissa oli noin 202. Vuonna 2010 vastaavat luvut olivat 512 kertaa, asiakaskäyntejä 6925 ja viikoittaisia asiakaskäyntejä 170. Vuonna 2009 vastaavasti 430 kertaa, 6050 asiakaskäyntiä ja 140 viikoittaista käyntiä.

Kunnan liikuntatoimen, paikallisten järjestöjen ja Mäntsälän kansalaisopiston järjestämiä säännöllisiä 
perheuinti-, vesijumppa- ja kuntosalivuoroja toteutettiin vuoden 2011 aikana 610, joissa käytiin noin 4744 ker-taa. Syksyllä 2011 otettiin ensimmäisen kerran tarjontaan mukaan myös vapaat uintivuorot. Kävijöitä oli näissä kaikkiaan syksyn osalta 179.

Kaikille kuntalaisille tarjottiin Onnin tiloissa kulttuuripainotteista iltaohjelmaa yhteistyössä Porvoonseudun musiikkiopiston ja muiden kulttuuritoimijoiden kanssa. Näitä kulttuuri-iltoja oli vuoden aikana 7 ja kävijöitä niissä yhteensä 224.  Vuonna 2010 aloitettua taidenäyttelytoimintaa Onnissa jatkettiin myös vuonna 2011. Tilastoitujen kokoontumisten ja käyntien lisäksi Onnin toiminnan tiloja on käytetty yksilökuntoutukseen, eri-laisiin tapaamisiin, kokouksiin ja koulutuksiin. Kaikkiaan Onnin toiminnassa tarjottiin vuoden 2011 aikana avoimesti lähes 1200 vapaa-ajan kokoontumis- ja harrastusmahdollisuutta kaikille kuntalaisille ja niissä kirjat-tiin 12 482 asiakaskäyntiä.

Näiden edellä mainittujen asiakaskäyntien lisäksi Onnin tiloissa järjestettiin Pukkila Kuutamolla 
–kulttuuriviikolla 22.-28.8.2011 erilaisia tilaisuuksia ja pajoja, joissa kävi yhteensä 206 osallistujaa. Kyseisenä ajankohtana kirjattiin myös Onnintorin tapahtumissa ja Kuutamokahveilla yhteensä noin 1120 kävijää.

Onni Nurmen Säätiön avustuksella toteutettiin Onnin toiminnan lisäksi kotisiivous- ja asiointikuljetuspalvelua pukkilalaisille ikääntyneille

Onni Nurmen Säätiön tuella toteutettavien toimintojen ja palveluiden tavoite on tukea ikääntyneiden pukkila-laisten kotona asumista eri tavoin. Tavoitteena toteutettavassa toiminnassa ja palveluissa on niin fyysisen kuin psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen. Hyvinvointikeskus Onnin toiminnan lisäksi Säätiön tuella tuotettiin pukkilalaisille ikääntyneille ihmisille hoidollisin ja sosiaalisin kriteerein kotisiivouspalvelua kaikkiaan 456 tunnin verran. Kotisiivouspalveluun oikeutettuja ovat pääsääntöisesti yli 75-vuotiaat pukkilalaiset, joiden sosiaalinen tai hoidollinen tilanne edellyttää kotona selviytymisen tueksi siivousapua. Yli 75-vuoden iän lisäksi edullisen kotisiivouspalvelun saamisen ehtona on heikentynyt toimintakyky ja kotitalouden bruttotulot, jotka eivät saa ylittää 1800 euroa kuukaudessa. Säätiön tukeman asiointi- ja palvelukuljetuslii-kenteen kyydissä matkustettiin vuoden aikana 1080 kertaa. Palvelutaksi kulkee tiistaisin ja torstaisin klo 9-14 välillä Pukkilan kunnan alueella ympäri vuoden.