Onnin vuosi 2010

Hyvinvointikeskus Onnin toiminnassa edelleen kasvun merkkejä vuonna 2010

Onnin toiminnoista vahvaa kasvua oli nähtävissä erityisesti ikääntyneille järjestetyssä toiminnassa. Onnin kolmas kokonainen toimintavuosi osoitti, että yhä suurempi osa pukkilalaisista ikääntyneistä aktivoitui yhä enemmän käyttämään hyvinvointikeskuksen tarjoamia mahdollisuuksia laajasti hyvinvointinsa ja terveytensä edistämiseen ennaltaehkäisevässä mielessä.

Niin kevätkaudella kuin syksylläkin Onnissa järjestettiin viikoittain reilu kymmenen erilaista ryhmää tai tapahtumaa, kaikkiaan Onnissa kokoonnuttiin näissä ikääntyneiden päiväaikaisissa tapahtumissa vuonna 2010 noin 512 kertaa ja asiakaskäyntejä näissä oli noin 6925. Viikoittaisia asiakaskäyntejä Onnin ikääntyneiden tapahtumissa oli noin 170. Vuonna 2009 vastaavat luvut olivat noin 430 kokoontumiskertaa, 6050 asiakaskäyntiä ja 140 viikoittaista käyntiä.

Kunnan liikuntatoimi, paikalliset järjestöt ja Mäntsälän kansalaisopisto liikuttivat kaikenikäisiä kuntalaisia Onnin liikuntatiloissa pääsääntöisesti iltaisin. Säännöllisiä perheuinti-, vesijumppa- ja kuntosalivuoroja toteutettiin vuoden 2010 aikana 585, joissa käytiin noin 4500 kertaa. Lisäksi kaikille kuntalaisille tarjottiin Onnissa kulttuuripainotteista iltaohjelmaa yhteistyössä Porvoonseudun musiikkiopiston ja muiden kulttuuritoimijoiden kanssa, joita tapahtumia oli vuoden aikana 11 ja käyntejä niissä noin 200. Onnin kulttuuritoimintaa lähdettiin laajentamaan loppuvuodesta 2010, jolloin Onnia lähdettiin pilotoimaan myös taidenäyttelytilana.
 
Tilastoitujen kokoontumisten ja käyntien lisäksi Onnin toiminnan tiloja on käytetty yksilökuntoutukseen, erilaisiin tapaamisiin, kokouksiin ja koulutuksiin. Lisäksi Onnia esiteltiin useille vierailijaryhmille, jotka tulivat eri puolilta Suomea, Ranskasta ja Japanista.

Kaikkiaan Onnin toiminnassa tarjottiin vuoden 2010 aikana avoimesti noin 1100 vapaa-ajan kokoontumis- ja harrastusmahdollisuutta kaikille kuntalaisille ja niissä kirjattiin noin 11 440 asiakaskäyntiä.

Onni Nurmen Säätiön avustuksella toteutettiin Onnin toiminnan lisäksi kotisiivous- ja asiointikuljetuspalvelua pukkilalaisille ikääntyneille

Onni Nurmen Säätiön tuella toteutettavien toimintojen ja palveluiden tavoite on tukea ikääntyneiden pukkilalaisten kotona asumista eri tavoin. Tavoitteena toteutettavassa toiminnassa ja palveluissa on niin fyysisen kuin psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen. 

Hyvinvointikeskus Onnin toiminnan lisäksi Säätiön tuella tuotettiin pukkilalaisille ikääntyneille ihmisille hoidollisin ja sosiaalisin kriteerein kotisiivouspalvelua kaikkiaan 315 tunnin verran. Kotisiivouspalveluun oikeutettuja ovat pääsääntöisesti yli 75-vuotiaat pukkilalaiset, joiden sosiaalinen tai hoidollinen tilanne edellyttää kotona selviytymisen tueksi siivousapua. Yli 75-vuoden iän lisäksi edullisen kotisiivouspalvelun saamisen ehtona on heikentynyt toimintakyky ja kotitalouden bruttotulot, jotka eivät saa ylittää 1800 euroa kuukaudessa.

Säätiön tukeman asiointi- ja palvelukuljetusliikenteen kyydissä matkustettiin vuoden aikana noin 1100 kertaa. Vuonna 2010 saavutettiin kyyditettävien määrässä sama taso kuin vuonna 2008, kun tätä palvelua lähdettiin kehittämään. Palvelutaksi kulkee tiistaisin ja torstaisin klo 9-14 välillä Pukkilan kunnan alueella ympäri vuoden.