Onnin vuosi 2009

Tiedote 8.2.2010

Hyvinvointikeskus Onnin toinen vuosi 2009 oli kasvun aikaa toiminnassa

Onnin toinen kokonainen toimintavuosi osoitti, että suuri osa pukkilalaisista ikääntyneistä aktivoitui yhä enemmän käyttämään hyvinvointikeskuksen toiminnallisia palveluja. Niin kevätkaudella kuin syksylläkin Onnissa järjestettiin viikoittain reilu kymmenen erilaista ryhmää tai tapahtumaa, kaikkiaan Onnissa kokoonnuttiin näissä ikääntyneiden päiväaikaisissa tapahtumissa vuonna 2009 noin 430 kertaa ja asiakaskäyntejä näissä oli noin 6050. Viikoittaisia asiakaskäyntejä Onnin ikääntyneiden tapahtumissa oli noin 140. Vuonna 2008 vastaavat luvut olivat noin 390 kokoontumiskertaa, 4820 asiakaskäyntiä ja 130 viikoittaista käyntiä.

Syksyllä vahvistettiin ikääntyneiden kuntalaisten kulkemismahdollisuuksia 
kuntakeskukseen ja Onniin
Ikääntyneiden pukkilalaisten toiveeseen asiointi- ja palvelukuljetusten lisäämisestä pyrittiin vastaamaan järjestämällä kuljetuksia kyliltä keskustaan kolmena päivänä viikossa, tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin määrättyinä aikoina. Nähtävissä on pientä kasvua viikoittaisissa kyytien määrissä jo syksyn perusteella. Palvelutaksi pyrkii keräämään kyytitilausten perusteella kyyditettäviä samoilta suunnilta, mutta pyrkii toimimaan määrätyn ajan puitteissa joustavasti asiakkaan tarpeista lähtien. Kyytejä järjestetään kolmena päivänä viikossa toukokuun 2010 loppuun asti, jonka jälkeen kokemukset ja tilastoinnit vedetään yhteen. Asiointi- ja palvelukuljetukset pyritään vakiinnuttamaan oikealle ja kannattavalle tasolle uuden kilpailutuksen myötä kesän 2010 jälkeen.

Muu toiminta Onnissa laajeni sisällöllisesti
Kunnan liikuntatoimi, paikalliset järjestöt ja Mäntsälän kansalaisopisto liikuttivat kaikenikäisiä kuntalaisia Onnin liikuntatiloissa pääsääntöisesti iltaisin. Säännöllisiä perheuinti-, vesijumppa- ja kuntosalivuoroja toteutettiin vuoden 2009 aikana 619, joissa käytiin noin 5000 kertaa. Lisäksi kaikille kuntalaisille tarjottiin Onnissa kulttuuripainotteista iltaohjelmaa yhteistyössä Mäntsälän kansalaisopiston ja Porvoonseudun musiikkiopiston kanssa, joita tapahtumia oli syksyn aikana 10 ja käyntejä niissä noin 150. Säännöllisten toiminnan lisäksi Onnin toiminnan tiloja on käytetty yksilökuntoutukseen, erilaisiin tapaamisiin, kokouksiin ja koulutuksiin.

Kaikkiaan Onnin toiminnassa tarjottiin vuoden aikana avoimesti noin 1050 vapaa-ajan kokoontumis- ja harrastusmahdollisuutta kaikille kuntalaisille ja niissä kirjattiin noin 11 200 asiakaskäyntiä.

Onni herätti kiinnostusta kuntarajojen ulkopuolella
Myös Onnin toiminnallinen palvelukokonaisuus, rakennuksen ja ympäristön esteettömyys ja esteettisyys herättivät edelleen kiinnostusta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Onni sai vuoden mittaan huomioita YLE:n kulttuuritoimituksen Taloraatiohjelman kautta, julkaisuissa ja maailmalla kiertävässä suomalaisen arkkitehtuurin näyttelyissä.