Onnin vuosi 2008

Tiedote 15.1.2009

Hyvinvointikeskus Onnin ensimmäinen vuosi oli täynnä toimintaa ja uusia alkuja

Onnin ensimmäinen toimintavuosi osoitti, että suuri osa pukkilalaisista ikääntyneistä on kokenut talon toimintoineen omaksi. Niin kevätkaudella kuin syksylläkin Onnissa järjestettiin viikoittain noin kymmenen erilaista ryhmää tai tapahtumaa, kaikkiaan Onnissa kokoonnuttiin näissä päiväaikaisissa tapahtumissa vuonna 2008 noin 390 kertaa ja asiakaskäyntejä näissä oli noin 4820. Viikoittaisia asiakaskäyntejä Onnin ikääntyneiden tapahtumissa oli siis noin 130.

Onnin ikääntyneiden toiminnan lähtökohtana on vanhenemisen monimuotoisuus ja tavoitteena vastata siihen erilaisin keinoin. Ikääntyneen hyvinvoinnin tukemisessa on tärkeää ymmärtää hyvinvoinnin fyysinen mutta myös psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen puoli. Tähän tarpeeseen on alusta lähtien pyritty vastaamaan Onnin toiminnassa, siksi viikoittaiseen arkeen ovat kuuluneet sali- ja vesiliikuntaryhmät, luovan toiminnan ryhmät, lasten vierailut, yhteislaulut, konsertit, muisti- ja keskusteluryhmät, tietoa jakavat teematapahtumat, yhteisölliset tapahtumat, kohdennettu päivätoiminta yli 75-vuotiaille ja seurakunnan hartaushetket. Vielä polkunsa alussa olevaa Onnin ikääntyneiden toimintaa rakennetaan parhaiten yhdessä tehden, mukaan tullen ja osallistuen – tähän toivotetaan pukkilalaiset ikääntyneet lämpimästi tervetulleeksi jatkossakin.

Uusia alkuja tehtiin syksyllä
Syksyllä aloitettu viikoittainen yhteinen aamupäiväkahvi ”Ikäihmisten Onninkahvit” osoittautui yllättävän suosituksi ikääntyneitä kokoavaksi tapahtumaksi, jonka paras anti kävijöiden mukaan on ollut yhteinen kokoontuminen pöydän ympärille keskustellen ja muita tavaten ilman erityistä järjestettyä ohjelmaa. Syksyllä aloitettu luovan toiminnan iltapäivä ”Sivellin suhisemaan ja kutimet kilkkaamaan” kutsui myös heti alusta mukavan joukon pöydän ympärille tekemään kädentöitä, omia tai ohjattuja – tässä toiminnassa on myös lupa kokeilla jotain aivan uutta. Kohdennettu päivätoiminta ”Onni-päivä” kuljetusten ja lounaan kera yli 75-vuotiaille aloiteltiin syksyllä pienin askelin. Tätä toimintaa tarjotaan erityisesti ikääntyneille, jotka eivät omin avuin kykene tulemaan Onnin muihin toimintoihin. Erityisesti tämänkaltaisen toiminnan avulla voidaan tukea kotona selviytymistä siinä vaiheessa, kun toimintakyky on jo heikentynyt enemmän. Päivätoiminta tuo myös virkistystä ja vaihtelua monesti ikääntyneen yksinäiseen arkeen, mikä on tärkeä tekijä kotona selviytymisen kannalta. Usein tämänkaltaiseen toimintaan lähteminen vaatii tukea ja kannustusta niin omaisilta ja läheisiltä kuin myös alan ammattilaisilta.

Torstain asiointireittiliikenne palvelee kylillä asuvia ikääntyneitä
Asioinnin lisäksi on Onnin valmistuttua luontevasti muodostunut mahdollisuus tulla palveluliikenteen avulla myös Onniin. Kokeiluna toimintavuoden 2008–09 aikana aina toukokuun -09 loppuun on Onnintorilta järjestetty uusi lähtö klo 13.05 kylille, jotta ikääntyneillä olisi parempi mahdollisuus osallistua asioinnin lisäksi myös Onnin toimintoihin. Kuljetuspalvelua pyritään kehittämään tarpeen mukaan.

Muu toiminta Onnissa
Kunnan liikuntatoimi yhdessä paikallisten järjestöjen ja Mäntsälän kansalaisopiston kanssa ovat liikuttaneet kaikenikäisiä kuntalaisia sekä Onnin kauniissa allastilassa että kuntosalilla arki-iltaisin. Säännöllisiä perheuinti-, vesijumppa- ja kuntosalivuoroja toteutettiin vuoden 2008 aikana 670, joissa käytiin noin 5400 kertaa. Säännöllisten toiminnan lisäksi Onnin toiminnan tiloja on käytetty yksilökuntoutukseen, erilaisiin tapaamisiin, kokouksiin ja koulutuksiin.

Myös Onnin toiminnallinen palvelukokonaisuus, rakennuksen ja ympäristön esteettömyys ja esteettisyys ovat herättäneet myönteistä kiinnostusta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Muiden kiinnostuneiden lisäksi useat rakennus- ja suunnittelualan sekä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaryhmät ovat vierailleet vuoden aikana Pukkilan Onnissa.