Onni Nurmen säätiö

Onni Nurmen Säätiö on merkitty säätiörekisteriin 22.12.2000. Säätiön perustamisesta määrättiin välimiesoikeuden päätöksessä, joka annettiin 15.6.2000.

Säätiön sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on tukea Pukkilan kunnan vanhainkodissa olevien vanhusten virkistystä, parantaa Pukkilan kunnan vanhusten asuinoloja, kehittää vanhusten terveydenhuoltoa, edistää tervettä vanhenemista ja muutoin vanhusten etua. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä Pukkilan kunnalle varoja edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Onni Nurmen Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä Pukkilan kunnalle vuosittain avustuksia, joilla Pukkilan kunta voi toteuttaa sellaista toimintaa ja palveluja ikääntyneille kuntalaisille, mitä ei julkisissa palveluissa ole yleisesti ottaen mahdollista toteuttaa.

Säätiön tuella toteutettavien toimintojen ja palvelujen tavoitteena on tukea ikääntyneiden pukkilalaisten kotona asumista eri tavoin huomioiden sosiaalinen, psyykkinen ja fyysinen toimintakyky ja hyvinvointi.

Säätiö antaa kunnalle vuosiavustuksen, jonka suuruudesta säätiön hallitus päättää edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Vuosiavustuksella toteutettava ikääntyneiden toiminta jakaantuu kolmeen (3) kokonaisuuteen:

1) henkilöstön palkkauskuluihin: ikääntyneiden toiminnan koordinointi, suunnittelu ja toteutus
2) Hyvinvointikeskus Onnin toimintaan: ryhmät ja tapahtumat oheistoimintoineen sekä Onninpäivän konsertti
3) ostopalveluihin: kotisiivouspalvelut sekä asiointi- ja kuljetuspalvelut.

Vuosiavustuksen lisäksi säätiö voi myöntää kunnalle erillisavustuksia, lähinnä investointityyppisiin kohteisiin.

Välimiesoikeuden päätös (linkistä aukeaa uusi välilehti).