Hätämajoituksen valmistelu etenee Pukkilassa

Hätämajoituksen valmistelu etenee Pukkilassa

Lämmin kiitos kaikille tavara- ja vaatekeräyksiin osallistuneille sekä aktiivisille vapaaehtoisille, jotka ovat yhdessä kunnan työntekijöiden kanssa mahdollistaneet tilojen siivouksen ja tavaravirran käsittelyn. Saimme paljon huonekaluja, kodinkoneita, tekstiilejä ja muuta tarpeellista tulevien majoittujien käyttöön. Viikolla 14 jatkamme tavaroiden purkamista ja lajittelua sekä kartoitamme mitä meiltä vielä mahdollisesti puuttuu. Tämän jälkeen tiedotamme kunnan Facebookissa ja verkkosivuilla mahdollisista lisätarpeista ja keräyksistä.

Kuntaan ei ole vielä saapunut lisätietoja pakolaisten saapumisesta, mutta olemme varautuneet/varautumassa ottamaan vastaan hätämajoitusyksikköömme 40 Ukrainan pakolaista.

Kiitos jokaiselle yhteiseen ponnistukseemme osallistuneelle sekä kannustavien viestien lähettäjille!

Sanna Saarenkoski
hyvinvointijohtaja