Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös jätelautakunnan kuljetusjärjestelmäpäätöstä koskevaan valitukseen

Nähtävilläoloaika 9.10. – 8.11.2019

​Päijät-Hämeen jätelautakunta päätti 16.5.2018 § 9, että kunnan järjestämisvastuuseen kuuluvan yhdyskuntajätteen kuljetuksessa sako- ja umpikaivolietteiden osalta jatketaan sopimusperusteista jätteenkuljetusjärjestelmää jätelain 37 §:n mukaisena kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena koko jätelautakunnan alueella (Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä).

Hallinto-oikeus kumoaa 27.9.2019 päätöksellään 19/1024/2 Päijät-Hämeen jätelautakunnan päätöksen 16.5.2018 § 9 ja palauttaa asian jätelautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Päätös on julkisesti nähtävillä 9.10.–8.11.2019 Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Myrskylän, Orimattilan, Padasjoen, Pukkilan ja Sysmän yleisessä tietoverkossa sekä Lahden kaupungin internet-sivuilla. Lisätietoja antaa jäteasiamies Tiia Yrjölä, jatelautakunta@lahti.fi tai p. 044 416 3634.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 27.9.2019