SYKSYN ROINARALLI-KERÄYSKIERROS starttaa 6.10 Pukkilassa (autottomille)

Tiedote

 SYKSYN ROINARALLI-KERÄYSKIERROS STARTTAA LIIKKEELLE LOKAKUUN ALUSSA

Salpakierto Oy:n organisoima Roinaralli-keräyskierros kiertää lokakuun alussa Kärkölässä, Pukkilassa, Myrskylässä, Orimattilan Artjärvellä ja Hollolan Hämeenkoskella. Palvelu on suunnattu etenkin autottomille asukkaille, joiden ei ole mahdollista tuoda jätteitään lajitteluasemalle.

Roinarallin keräysautoihin voi tuoda maksutta pieniä eriä (50 kg tai 50 l) kotitalouksien vaarallisia jätteitä. Metallinkeräysautoon voi tuoda isot ja pienet metallijätteet ja sähkölaitteiden keräysautoon kaikenkokoiset kodin sähkölaitteet.

Älä säilö jätteitä kotona! Muistathan, että lajitteluasemilla otetaan ympäri vuoden kotitalouksilta maksutta vastaan vaarallisia jätteitä (50 kg tai 50 l/talous/vuosi), sähkölaitteita ja metalliromua.

TARKISTA VASTAANOTTO-OHJEET ENNEN ROINARALLIIN TULOA

Tarkistahan jätteiden vastaanotto-ohjeet ennen pisteelle tuloa. Vastaanotto-ohjeet, aikataulut, pysähdyspisteet ja muut ajantasaisen tiedon löydät aina osoitteesta salpakierto.fi -> jätteen vastaanotto -> Roinaralli keräyskierrokset

Varaathan asiointiin runsaasti aikaa, sillä palvelemme asiakas- ja työturvallisuuden vuoksi pisteellä asioivia asiakas kerrallaan. Odotathan siis omaa vuoroasi rauhassa, sillä jätteiden vastaanottoautot ovat koko ilmoitetun ajan paikalla, eivätkä ne poistu ennen kuin kaikkia asiakkaita on palveltu.

SYKSYN ROINARALLIN AIKATAULU JA PYSÄHDYSPAIKAT:

tiistai 4.10. KÄRKÖLÄ
klo 17.00–18.00 Kesoil Järvelä, Peltotie 2

torstai 6.10. PUKKILA
klo 16.30–17.30 Kirkonkylä, Veteraanitie 11, paloasema

tiistai 11.10. MYRSKYLÄ
klo 18.00–19.00 Kirkonkylä, Höröläntie 2

keskiviikko 12.10. ORIMATTILA (Artjärvi)
klo 17.00–18.00 Salmela, Salmelantie 275

torstai 13.10. HOLLOLA (Hämeenkoski)
17.00–18.00 Kirkonkylä, Keskustie 20

 Salpakierto Oy on 9 kunnan omistama osakeyhtiö, joka vastaa yhdyskuntajätehuollon palvelutehtävistä

omistajakuntiensa alueella. Tehtäviin kuuluu jätteiden vastaanotto, käsittely, kierrätys ja hyödyntäminen sekä

jätehuollon kehittäminen ja jäteneuvonta. Yhtiö kuuluu Lahden kaupunkikonserniin. Toimialueella

yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste on lähes 100 %. salpakierto.fi

Tiedoksenne saattoi,

Johanna Ulmanen
ympäristökouluttaja

Gsm 044 273 5980

johanna.ulmanen@salpakierto.fi

Salpakierto Oy    |    Sapelikatu 7, 15160 Lahti    |    Asiakaspalvelu 03 871 1710    | salpakierto.fi

 

 

 

 

Pukkilan keskustan kuitutilaajien kaivuusuunnittelu ensi viikon aikana (vko 39)

Netarplanin Antti Räsänen (televerkkojen suunnittelija) alkaa ensi viikon aikana (syyskuun viimeinen viikko)
kiertää Alueen 1 eli Pukkilan keskustan kuitutilaajien tontteja tehdäkseen niissä kaivuusuunnitelmat.
Hän liikkuu katu kerrallaan, pääsääntöisesti ilta-aikaan ja hänen autonsa on punainen Honda Accord ja hänellä on kuvan mukainen Pukkikuidun huomioliivi päällä.
Suunniteltu aikataulu tonttikatselmuksille on n. 2 viikkoa.
Antti yrittää saada jokaisen Alueen 1 tilaajan kiinni ja mikäli ette ole paikalla, hän jättää postilaatikkoon lapun käynnistään. Valitettavasti aikaa ei voi varata etukäteen.

 

Pukkilan ja Myrskylän sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuollon palvelut jatkuvat pääosin kuten ennenkin 1.1.2023 lähtien

 

TIEDOTE

16.9.2022

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tiedottaa

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue valmistelee Pukkilan ja Myrskylän palvelujen järjestämistä
Vastuu Pukkilan ja Myrskylän kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen järjestämisestä siirtyy vuoden 2023 vaihteessa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Muutoksen tullessa voimaan 1.1.2023 sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuollon palvelut jatkuvat Pukkilassa ja Myrskylässä pääosin kuten ennenkin. Työntekijät siirtyvät vuodenvaihteessa hyvinvointialueen palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Hyvinvointialueella johtaminen keskitetään ja koko alueelle turvataan yhdenmukaiset palvelut.

– Valmistelut ovat edenneet jo pitkälle, ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on sitoutunut tuottamaan palvelut myös Myrskylän ja Pukkilan asukkaille asiakaslähtöisesti, yhdenvertaisesti ja saavutettavuus huomioiden. Palvelut jatkuvat pääosin ennallaan, ja oma lähiterveysasema pysyy sekä Myrskylässä että Pukkilassa myös vuodenvaihteen jälkeen.
Toivon, että asukkaat suhtautuvat hyvinvointialueeseen rauhallisin mielin, sanoo Itä- Uudenmaan hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist.

Lue lisää eri palveluista alla.

Perusterveydenhuolto

Hoitajan ja lääkärin vastaanotto, suun terveydenhuolto, neuvola ja laboratoriopalvelut on tarkoitus järjestää edelleen tutuissa toimitiloissa Myrskylän terveysasemalla ja Pukkilan terveysasemalla Hyvinvointikeskus Onnissa. Kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon palvelut järjestetään oppilaan omassa koulussa. Myrskylän suomenkielisen yläkoulun sijainti Päijät- Hämeen puolella ei vaikuta oppilaiden palveluiden saantiin, joka järjestetään niin ikään omassa koulussa.

Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden asumispalvelut Myrskylän ryhmäkoti Väinölässä ja Pukkilan Onnikodeissa jatkuvat entisellään, ja henkilöstö siirtyy pääosin hyvinvointialueelle. Ikääntyneiden kotihoidon toimintatapoja kehitetään edelleen, ja jokainen asiakas saa tiedon nykyisen palvelunsa toteuttajasta henkilökohtaisesti.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan vastaanotto aiotaan järjestää Myrskylässä ja Pukkilassa osittain lähipalveluna. Jokainen nykyinen asiakas saa henkilökohtaisesti tiedon asiaansa hoitavasta tahosta ja asiointipaikasta. Palveluja myös jalkautetaan ja tuodaan kotiin niin, ettei niiden pariin välttämättä aina tarvitse matkustaa. Työllisyyttä edistävä hoito aiotaan järjestää yhteisesti Askolan palvelujen kanssa.

16.9.2022

Keskitetyt terveys-, sosiaali- ja kriisipalvelut

Itä-Uudenmaan alueella tietyt palvelut on jo entuudestaan järjestetty keskitetysti. Keskitettyjä palveluja tulevat olemaan kuvantaminen kuten röntgen ja vastaavat, perheoikeudelliset palvelut, sosiaali- ja kriisipäivystys ja turvakoti.

Erikoissairaanhoito ja synnytykset

Erikoissairaanhoidosta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella vastaa HUS-yhtymä. HUSin toimipaikkana Itä-Uudellamaalla on Porvoon sairaala, mutta esimerkiksi psykiatrian palveluja on myös alueen terveysasemilla. Tarvittaessa asiakas ohjataan tutkimuksiin ja hoitoon HUSin muihin sairaaloihin Uudellamaalla, joissa on tarvittava erikoisosaaminen. Äitiyspoliklinikka toimii Porvoon sairaalassa ja riskiraskauksien osastohoito Helsingin Naistenklinikalla.
Synnytykset hoidetaan HUSin sairaaloissa Naistenklinikalla ja Hyvinkään sairaalassa tai ruuhkatilanteissa muualla Uudellamaalla.

Kiirevastaanotto ja päivystys

Kiirevastaanotolle hakeudutaan ajanvarauksen kautta. Virka-aikana kiirevastaanotto toimii hyvinvointialueen omilla terveysasemilla. Iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä kiireellistä hoitoa antaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, jonka toimipaikka Itä-Uudellamaalla on Porvoon sairaala.

Hätätilanteet

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos toimii jatkossa osana Itä-Uudenmaan hyvinvointialuetta ja tuottaa pelastustoimen palvelut niin Myrskylään kuin Pukkilaankin myös vuodenvaihteen jälkeen. Hätätilanteessa soita hätänumeroon 112.

Valinnanvapaus

Lain mukaan asiakas voi valita vapaasti, millä terveysasemalla Suomessa haluaa asioida. Terveysaseman voi vaihtaa enintään kerran vuodessa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti sekä nykyiselle että tulevalle terveysasemalle tai verkossa suomi.fi-palvelussa. Valinta kattaa kaiken kiireettömän hoidon: asiakas ei voi erotella, miltä terveysasemalta hän käyttää esimerkiksi lääkäripalveluja ja miltä asemalta neuvolapalveluja. Erikoissairaanhoidon osalta hoitopaikka valitaan aina yhdessä lääkärisi kanssa. Terveysaseman valinta ei vaikuta avunsaantiin hätätilanteessa eikä kiirevastaanotolle hakeutumiseen.

– Alueellisten lähipalveluiden säilyttämisen näkökulmasta on erityisen tärkeää, että kuntalaiset pääsääntöisesti hakeutuvat peruspalveluihin oman kunnan toimipisteissä. Valinnanvapaus käytettynä muilla alueilla heikentää Itä-Uudenmaan mahdollisuuksia järjestää palveluita, ja on myös huomattava, että aluevalinnat tehdään vähintään vuodeksi kerrallaan, Max Lönnqvist toteaa.

16.9.2022

Lisätietoa

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tiedottaa hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä ja palveluista myös jatkossa aktiivisesti. Yhteystiedot ja muuta hyödyllistä tietoa jaetaan tiedotteessa kaikkiin kotitalouksiin hyvinvointialueella joulukuussa. Hyvinvointialueen verkkosivustolla itauusimaa.fi tiedotetaan jatkuvasti ajankohtaisista asioista. Hyvinvointialue valmistelee yhdessä kuntien kanssa myös paikallisia kuntalaisinfoja, joissa keskustellaan alueen valmistelusta ja palveluista. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua etäyhteydellä ja toimittaa etukäteiskysymyksiä. Ajankohdasta ja järjestelyistä tiedotetaan erikseen.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023. itauusimaa.fi

Yhteystiedot

Ilona Koskenniemi, palvelujen järjestäminen -jaosto, puh. 040 710 9119, ilona.koskenniemi@askola.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue valmistelee Pukkilan ja Myrskylän palvelujen järjestämistä

Kompostoinnin uudet pelisäännöt -tee kompostointi-ilmoitus

Kompostoitko biojätteesi? Oletko tehnyt kompostointi-ilmoituksen?

Asumisesta syntyvän biojätteen kompostoinnista kiinteistöllä on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle. Puutarhajätteen kompostoinnista ilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Tee biojätteen kompostoinnista ilmoitus, jos sitä ei ole tehty aiemmin, tai edellinen ilmoitus on tehty ennen 1.1.2022. Kompostointi-ilmoitus tulee tehdä nyt uudelleen, jotta uuden jätelain vaatimat kaikki tiedot kompostoinnista on ilmoitettu jätehuoltoviranomaiselle.

Sähköinen ilmoituslomake löytyy täältä:
https://www.lahti.fi/…/jatehuolto/asiointi-ja-lomakkeet/

Muistathan, että biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty