Salpakierto on aloittanut jätekuljetusten kilpailutukset

Salpakierto on aloittanut jätekuljetusten kilpailutukset

Kuljetusyritysten kanssa käyty markkinavuoropuhelu on saatu päätökseen ja Salpakierto Oy on aloittanut jätelain mukaisesti kiinteistönhaltijan jätteenkuljetusjärjestelmästä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtyvien bio-, pakkaus- ja metallijätteiden kuljetusten kilpailutukset.

Jätekuljetukset kilpailutetaan koko toimialueella hankintalain mukaisesti ja yksityiset kuljetusurakoitsijat tekevät edelleen konkreettisen keräystyön. Salpakierto suunnittelee toimialueen keräysjärjestelmän ja urakka-alueet.

Kilpailutukset on käynnistetty porrastetusti toukokuusta alkaen. Ensimmäisenä ovat vuorossa muovipakkausten kuljetukset, sitten kartonkipakkausten kuljetukset kesällä, lasipakkausten ja metallijätteen kuljetukset alkusyksyllä ja viimeisenä biojätteiden kuljetukset kilpailutetaan marraskuusta alkaen.

Niin ikään yhteisesti kilpailutettuihin, Salpakierron järjestämiin kuljetuksiin siirtyminen tapahtuu porrastetusti elokuusta 2023 alkaen ja päättyen heinäkuussa 2024.

Kilpailutuksessa valitut urakoitsijat reitittävät voittamansa urakka-alueen ja samalla alueella yhtä jätejaetta ajaa enää vain yksi urakoitsija.
-Markkinavuoropuhelun aikana olemme keränneet kuljetusyrityksiltä näkemyksiä alkavia kuljetuksia ja urakkaohjelmaa koskien. Tässä on tietenkin ollut tavoitteena muodostaa mahdollisimman monia urakoitsijoita kiinnostava ja kaikin puolin toimiva kokonaisuus, sanoo Salpakierto Oy:n palvelupäällikkö Toni Kranttila.

-Asukkaiden näkökulmasta pyrimme siihen, että muutos on mahdollisimman huomaamaton ja sujuva. Pyrimme myös jatkossa kehittämään palveluitamme niin, että ne palvelisivat mahdollisimman monipuolisesti alueemme asukkaita.

Lisätietoja antaa:
Salpakierto Oy, palvelupäällikkö Toni Kranttila, puh. 041 731 7433

Salpakierto Oy on 10 kunnan omistama osakeyhtiö, joka vastaa yhdyskuntajätehuollon palvelutehtävistä
omistajakuntiensa alueella. Tehtäviin kuuluu jätteiden vastaanotto, käsittely, kierrätys ja hyödyntäminen sekä
jätehuollon kehittäminen ja jäteneuvonta. Yhtiö kuuluu Lahden kaupunkikonserniin. Toimialueella
yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste on lähes 100 %.
salpakierto.fi

Pukkilan kunnan ympäristönsuojelumääräykset päivittyvät

Pukkilan kunnan ympäristönsuojelumääräykset päivittyvät
Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta päätti 10.2.2022 § 8 kokouksessaan, että neljän kunnan yhteiset ympäristönsuojelumääräykset päivitetään. Tällä hetkellä voimassa olevat määräykset ovat vuodelta 2009 ja koskevat Askolaa, Pornaista, Pukkilaa ja Myrskylää.

Kuntalaisille ja alueen yhdistyksille ja järjestöille varataan tilaisuus lausua mielipiteensä määräysluonnoksesta tulevana syksynä erikseen ilmoitettavana aikana. Kokonaisuudessaan ympäristönsuojelumääräysten päivitykseen on varattu aikaa noin yksi vuosi. Lopullisen päätöksen uusien määräysten vahvistamisesta tekee kunkin kunnan kunnanvaltuusto erikseen.

Lisätietoja antaa: ympäristönsuojelusihteeri Laura Haapola, puh: 040 763 9420, ymparistonsuojelu@askola.fi

Hätämajoituksen valmistelu etenee Pukkilassa

Hätämajoituksen valmistelu etenee Pukkilassa

Lämmin kiitos kaikille tavara- ja vaatekeräyksiin osallistuneille sekä aktiivisille vapaaehtoisille, jotka ovat yhdessä kunnan työntekijöiden kanssa mahdollistaneet tilojen siivouksen ja tavaravirran käsittelyn. Saimme paljon huonekaluja, kodinkoneita, tekstiilejä ja muuta tarpeellista tulevien majoittujien käyttöön. Viikolla 14 jatkamme tavaroiden purkamista ja lajittelua sekä kartoitamme mitä meiltä vielä mahdollisesti puuttuu. Tämän jälkeen tiedotamme kunnan Facebookissa ja verkkosivuilla mahdollisista lisätarpeista ja keräyksistä.

Kuntaan ei ole vielä saapunut lisätietoja pakolaisten saapumisesta, mutta olemme varautuneet/varautumassa ottamaan vastaan hätämajoitusyksikköömme 40 Ukrainan pakolaista.

Kiitos jokaiselle yhteiseen ponnistukseemme osallistuneelle sekä kannustavien viestien lähettäjille!

Sanna Saarenkoski
hyvinvointijohtaja

Salpakierto Oy:n SERRISTOPPI vastaanottopiste

Mihin palauttaisin vanhentuneet kynsilakkapullot? Ei hätää, Salpakierto Oy:n järjestämä kesäkauden palvelu SERRISTOPPI-vastaanottopiste on jälleen tuttuun tapaan huhti-lokakuussa Lahden kauppatorilla kuukausimarkkinoiden yhteydessä, joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 8-15.
Avaa tästä tiedotteeseen.