COVID-19 koronavirus

Kiinassa käynnistyi alkuvuonna uuden koronaviruksen aiheuttama tartuntatautiepidemia (COVID-19).

Epäily sairastumisesta ja sen aiheuttamat toimenpiteet

Ota yhteys puhelimitse PHHYKYn terveydenhuollon asiantuntijoihin, jos epäilet korona-virusta:

Käsihygienia ja yskiminen – paras tapa torjua on pestä kädet

Ohje käsienpesuun ja ohje yskimiseen (THL). Aukeaa erilliset pdf-tiedostot.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa tilannetta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa valtakunnallista ja kansainvälistä tilannetta ja antaa ohjeita tartuntojen ehkäisyssä https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on avannut puhelinneuvonnan (yleistä tietoa)

puh. 0295 535 535
https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tietoa_koronaviruksesta_puhelinneuvonta

 

 

Yksinyrittäjän tuen hakuohje

Hyvä pukkilalainen yrittäjä

Yksinyrittäjän tuen hakuaika päättyy 30.9.2020. Korvausta voi hakea 16.3 -31.8.2020 syntyneisiin kustannuksiin. Haethan tukea määräaikaan mennessä. Tässä vielä ohje yksinyrittäjän tuen hakemiseksi.

Avustusta voi saada päätoiminen yksinyrittäjä, mukaan lukien freelancerit, jolla ei ole työntekijöitä tai yrittäjäkumppania. Yrittäjän tehtävä on näyttää todeksi, että hänen taloudellinen tilanteensa on vuodenvaihteen jälkeen heikentynyt koronaepidemian vuoksi. Yrityksellä ei ole saanut olla taloudellisia vaikeuksia ennen koronakriisiä, eikä sillä saa olla verovelkaa.

Avustusta haetaan yrityksen YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Tuki maksetaan kertakorvauksena ja sen suuruus on 2 000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Avustuksen edellytykset

 1. Hakija on toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta, yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa ja jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.

  Mikäli yritys on aloittanut toimintansa alle 6kk sitten, tulee osoittaa toteen se, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

 2. Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen.
 3.  Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.
 4. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Merkittävänä heikentymisenä voidaan pitää sitä, että myyntituotot ovat laskeneet 30 % tai enemmän.

OHJE

Kirjoita vastauksesi alla oleviin kysymyksiin ja lähetä liitteineen osoitteeseen katri.roivainen@pukkila.fi. Voit myös toimittaa hakemuksen paperisena Hyvinvointikeskus Onnin pääoven vieressä olevaan postilaatikkoon, joka tyhjennetään 2-3 kertaa viikossa. Merkitse kuoreen ”Yritystukihakemus”. Sähköinen hakemuslomake otetaan mahdollisesti myös käyttöön.

Hakuprosessi:

 1. Lähetä hakemus sekä tarvittavat liitteet kuntaan
 2. Kunta tarkistaa hakemuksen sekä yrityksesi tukikelpoisuuden ja tarvittaessa pyytää lisätietoja
 3. Kunta arvioi hakemuksen ja tekee päätöksen
 4. Kun päätös on tehty, kunta ottaa sinuun yhteyttä.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Hakijan perustiedot

 1. Y-tunnus tai henkilötunnus (henkilötunnus vain, jos Y-tunnusta ei ole).
 2. Yrityksen nimi
 3. Yritysmuoto
 4. YEL-vakuutusnumero
 5. Yrityksen YTJ-rekisterin mukainen kotikunta (voit tarkistaa tiedon YTJ-rekisteristä).
 6. Yhteyshenkilö (toimintaa harjoittava yrittäjä).
 7. Puhelinnumero
 8. Sähköpostiosoite
 9. Postiosoite (tarvitaan vain, jos ei ole sähköpostiosoitetta).
 10. Henkilötunnus
 11. Yritystoiminnan aloitusajankohta
 12. Pankkiyhteys (tili, jolle tuki maksetaan. Anna tilinumero IBAN-muodossa, eli esim. FI49 5000 9420 0287 30).

Toiminnan kuvaus 

 1. Päätoimiala (käytä tässä Tilastokeskuksen toimialaluokitusta).
 2. Päätuotteet ja palvelut
 3. Asiakkaat

Vakuutan yritystoiminnan täyttävän avustuksen edellytykset:

 1. Olen päätoiminen yksinyrittäjä: kyllä/ei
 2. Yritystoimintani on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa: kyllä/ei
 3. Koronaepidemia on heikentänyt merkittävästi yritykseni taloudellista tilannetta 16.3.2020 jälkeen: kyllä/ei

Hakijan de minimis –tuet

De minimis -tuki tarkoittaa julkista yritystukea, jonka määrän Euroopan Unioni on tulkinnut niin vähäiseksi, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta EU-jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yritykselle voidaan myöntää enintään 200 000 euroa de minimis -tukea kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa. Maantiekuljetusten alalla toimivalle yritykselle de minimis -tukea voi olla enintään 100 000 euroa. Tukipäätöksessä on ilmoitettu, jos kyseessä on de minimis -tuki. Yrityksen tulee itse huolehtia, että eri päätöksillä myönnettyjen de minimis -tukien yhteenlaskettu määrä ei ylitä sallittua maksimäärää.

Lisätietoa: https://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-tuki

 1. Onko yritykselle myönnetty kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana de minimis -tukea? Ei/Kyllä, tarkempi selvitys liitteenä (selvityksessä tulee käydä ilmi tuen myöntäjä, tuen määrä euroissa sekä myöntämispäivä.)

Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi

 Aion jatkaa yritystoimintaa koronaepidemian jälkeen: Kyllä/Ei

Miten aiot käyttää saamasi avustuksen?

(Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa tai tuloa.)

Liitteet

Liitteiksi kelpaavat normaalit PDF-, Word-, Excel- ja OpenOffice/LibreOffice-tiedostot sekä yleisimmät kuvatiedostot ja zip-tiedostot.

 1. Viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus
 2. Verovelkatodistus tai Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi
 3. Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet vuonna 2020

Ehdot

Kunnan myöntäessä avustuksen tämän hakemuksen perusteella syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan seuraavia ehtoja:

Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi.

Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin.

Avustuksen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntäneelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Lisätietoja voit pyytää:

Elinvoimapäällikkö
Katri Roivainen
Puh. 040 542 2592
Sähköposti: katri.roivainen@pukkila.fi

vs. Kunnanjohtaja
Juha Rehula
Puh. 050 343 7418
Sähköposti: juha.rehula@pukkila.fi

 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä: Kangasmaskien jakelu vähävaraisille käynnistyy

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä: Kangasmaskien jakelu vähävaraisille käynnistyy tiistaina

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä jakaa maksuttomia kasvomaskeja vähävaraisille tiistaista 25. elokuuta lähtien. Kangasmaskit ovat pestäviä ja niitä jaetaan yli 15-vuotiaille kolme kappaletta henkilöä kohti. THL:n antama kasvomaskin käyttösuositus on voimassa koko Päijät-Hämeen alueella.

Maskeja tulee ensimmäisellä viikolla jakoon yhteensä 22 000 kappaletta. Yhtymä varautuu maskien kysyntään myös jatkossa.

Maksuttomat kasvomaskit on tarkoitettu vähävaraisille asukkaille, jotka eivät pysty hankkimaan maskeja. Muut hankkivat maskit itse.

Yhtymä on valmistellut maskien jakelun yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa. Jakelupisteitä on Asikkalassa, Hartolassa, Hollolassa, Iitissä, Kärkölässä, Lahdessa, Myrskylässä, Orimattilassa, Padasjoella ja Pukkilassa. Heinola ja Sysmä huolehtivat itse maskijakelusta vähävaraisille omalla alueellaan.

Maskien noutopisteet ovat seuraavat:

KÄRKÖLÄ Kimppa Kirppis Asemantie 3, 16600 Järvelä ti ja to 11-14
HOLLOLA Hollolan sosiaalitoimisto Tiilijärventie 7 F, Hollola ti klo 12-15, to 9-12
ASIKKALA Asikkalan terveysasema Terveystie 1, Asikkala ti ja to 14-16
PADASJOKI Padasjoen kirjasto Vaahteratie 4, 17500 Padasjoki torstai klo 10-12
LAHTI Yhtymän työtoiminnan tila

 

Nastolan kirjasto

Aleksanterinkatu 15, Lahti

 

 

 

Laturintie 1, 15550 Nastola

ti ja to 12-15, ke ja pe 9-12

 

 

 

ke 10-12

ORIMATTILA Yhtymän toimintakeskus Orionaukio 2 C, Orimattila ti ja to 9-12
IITTI Iitin toimintakeskus Torikatu 3, 47400 Kausala ti ja to 9-12
MYRSKYLÄ Myrskylän kirjasto Virastotie 5, 07600 Myrskylä pe 10-12, ti 14-16
PUKKILA Kunnantalon palvelupiste Hallitustie 2, Pukkila ti ja to 9-12
HARTOLA Terveysaseman kahviotila Visantie 24, 19600 Hartola keskiviikko 13-15

Kasvomaskin käyttöä suositellaan Päijät-Hämeen alueella joukkoliikenteessä, koronatestissä käydessä ja riskimaasta palattaessa. THL:n kasvomaskisuositus koskee yli 15-vuotiaita.

Kasvomaskin käytöllä voidaan suojata toisia ihmisiä ja ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä.

Lisätietoja:
perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialajohtaja Mika Forsberg, 044 719 5630

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tarjoaa erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluja Päijät-Hämeessä. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

www.phhyky.fi

Kunnanjohtaja Juha Myyryläinen siirtyy eläkkeelle 1.10.2020 alkaen

Tänään tulleen tiedon mukaan kunnanjohtaja Juha Myyryläinen siirtyy 1.10.2020 alkaen viettämään eläkepäiviä.

Juha kirjoittaa omassa, tänään päivitetyssä, sähköpostivastauksessaan seuraavasti:

”Tommy Tabermann runoili vuonna 2008 Hyvinvointikeskus Onnin ”Hyvinvoinnin lähettiläälle” Onninneidolle näin:

Lennä, lennä
hetken tulinen lintu
Tee pesä pilvien väliin
Sitä se onni on
ettei hetkeen katso taakseen
eikä eteen

Lämpimät kiitokseni aivan kaikille, joiden kanssa olen saanut tehdä yhteistyötä Pukkilan kunnanjohtajana yli 20 vuoden aikana. On mukava muistella menneitä ja suunnitella tulevia, mutta ehkä kuitenkin on tärkeintä elää tässä ja nyt.

Valoa ja iloa jokaiseen päivääsi, ystäväni!

Ystävällisin terveisin, Juha”

Pukkilan kunnan puolesta lämmin kiitos kuntalaisten eteen tekemästäsi työstä niin seesteisissä hetkissä kuin ulapalla olleissa myrskyissäkin.

Paljon olet itsestäsi antanut. Varmasti paljon olet myös saanut. Olet vienyt kuntaa ja sen palveluja eteenpäin tavalla, jossa näkyy niin oma osaamisesi kuin persoonasikin. Sana – kiitos – tuntuu tällaisella hetkellä lattealta, mutta se on vähintä mitä tässä ja nyt voi kunnan puolesta sanoa.

Matka jatkuu ja se matka on eteenpäin.

Juha Rehula
vs. kunnanjohtaja

Koko kunnan henkilökunta yhtyy vs. kunnanjohtajan kiitoksiin.

Kunnanjohtaja Juha Myyryläinen.

Kunnan toimintojen aukioloaikoja syys-joulukuu 2020

Pukkilan kunnan johtoryhmä on kokouksessaan maanantaina 21.9.2020 käynyt läpi koronaviruksen tartuntatautitilannetta sekä arvioinut mahdollisia riskejä. Johtoryhmä linjasi seuraavaa:

– siirretään Hyvinvointikeskus Onnin kahvion avaamista myöhemmäksi. Hyvinvointikeskus Onnin kahvio avataan vuoden 2021 alusta. Kahvion tiloissa on oleskelu kielletty 31.12.2020 saakka. Kahvion Supertorstain jatkumisesta tiedotamme myöhemmin lisää. Lisätietoja sähköpostitse palvelupäällikkö Minna Hyrylä minna.hyryla@pukkila.fi tai puhelimitse 040 833 8919

Kirkonkylän koulun syyslukukauden iltakäyttö on suljettu 31.12.2020 saakka ja käynnistyy siis alustavasti 1.1.2021. Lisätietoja sähköpostitse rehtori Jaana Viuhkola jaana.viuhkola@pukkila.fi tai puhelimitse 040 552 4074

 Muuta huomioitavaa!

 Palvelupiste palvelee Kunnantalolla (Hallitustie 2) toistaiseksi. Yhteystiedot ovat palvelupiste@pukkila.fi tai puhelimitse 040 152 0460

– Hyvinvointikeskus Onnin allastila on avoinna

Kirkonkylän koulun liikunta- ja kuntosali sekä päiväkoti Vekaran liikuntasali ovat kiinni 31.12.2020 saakka. Palo-aseman sekä Hyvinvointikeskus Onnin kuntosalit ovat avoinna. Osa harrastetoiminnoista toteutetaan korvaavissa tiloissa ja osa ryhmistä aloittaa toiminnan myöhemmin, järjestäjät informoivat näistä tarkemmin lisää. Katso lisää liikuntapalveluiden sivuilta LIIKUNTA (aukeaa uusi välilehti). Lisätietoja sähköpostitse vs. liikunnanohjaaja Anna Gröndahl anna.grondahl@pukkila.fi tai puhelimitse 040 183 8538.

– senioripalveluiden ryhmätoiminta aloitti 1.9.2020 alkaen. Lisätietoja sähköpostitse vs. senioritoiminnan ohjaaja Saana Tourunen  saana.tourunen@pukkila.fi tai puhelimitse 040 770 7054. Senioripalveluiden syksyn 2020 kausiesite oheisesta linkistä SENIORIPALVELUT (aukeaa uusi välilehti).

– nuorisopalvelut avasivat nuorisotalo Nuokun uusilla aukioloajoilla ja ryhmäjaoilla 31.8.2020. Katso aukioloajat oheisesta linkistä NUOKKU (aukeaa uusi välilehti). Lisätietoja sähköpostitse nuoriso- ja vapaa-ajan toiminnanohjaaja Piritta Ahl piritta.ahl@pukkila.fi tai puhelimitse 040 580 4231.

Muutokset aikatauluihin mahdollisia. Seuraamme jatkuvasti koronaviruksen tartuntatautitilannetta sekä päivittyviä viranomaisohjeita.

Johtoryhmä
Pukkilan kunta

 

Osallistu turvallisuuskyselyyn ajalla 14.9. – 4.10.2020

Onko arkesi turvallinen Itä-Uudellamaalla? Vastaa kyselyyn ja vaikuta asiaan!

Itä-Uudellamaalla toteutetaan taas kuntalaisille suunnattu turvallisuuskysely ajalla 14.9. – 4.10.2020. Kyselyllä kerätään asukkaiden näkemyksiä siitä, kuinka turvalliseksi he kokevat arkensa ja kuinka paljon turvallisuuteen pystytään vaikuttamaan erilaisilla toimenpiteillä.

Kysely toteutetaan yhteistyössä Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon, Pukkilan, Sipoon ja SILMU-kylien kanssa.

Kyselyyn voit vastata joko verkossa https://webropol.com/s/turvallinenarki

tai paperilomakkeella. Pukkilassa paperilomakkeita löytyy palvelupisteeltä, Hallitustie 2. Vastaaminen paperilomakkeella mahdollista palvelupisteen aukioloaikojen puitteissa.

Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa tulevaisuuden turvallisempaan arkeen. Kysely on osa kuntien yhteistä turvallisuusohjelmaa, joka ohjaa alueen turvallisuustyötä. Kysely toteutetaan kahden vuoden välein.

Lisätietoja

kehittämispäällikkö Santeri Pohjolainen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
santeri.pohjolainen@porvoo.fi, puh. 040 159 3237

Lapset ja nuoret: syyslomalle tekemistä, katso ohjelma ja tule mukaan!

Lasten ja nuorten ohjelmaa

SYYSLOMALLA 2020

Toimintamme toteutetaan noudattaen viranomaisten hygienia- sekä turvallisuusohjeistuksia vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Toimintaa toteutetaan pienissä ryhmissä. Toimintaamme ei saa osallistua sairaana tai flunssan lieväoireisenakaan. Toiminnasta pois jäämistä suositamme myös, mikäli kotona jollakin perheenjäsenellä on oireita. Tarvittaessa muutamme tai perumme pienellä varoitusajalla suunnitellun toiminnan, mikäli turvallisuus sitä edellyttää.

Maanantai 12.10.

Pizzaa ja pihapelejä Toimelassa klo 10-15 eskareille ja alakouluikäisille

Vietetään mukava päivä pelaillen pihapelejä ja herkutellaan itse tehdyllä pizzalla. Säänmukaiset ulkovarusteet. Huonolla säällä puuhastelemme sisätiloissa. Osallistumismaksu 5€/osallistuja sis. lounaan ja välipalan. Mukaan mahtuu 15 osallistujaa. Ilmoittautuminen keskiviikkoon 7.10. mennessä: palvelupiste@pukkila.fi Lisätietoja Nuorisopalvelut/Piritta p. 040 580 4231. Järjestäjät: Ampun 4H ja Nuorisopalvelut

Avoin uintivuoro Hyvinvointikeskus Onnissa klo 15-18

2,50e/lapset/eläkeläiset/työttömät ja 4e/aikuiset /1,5h. Uimataidottomat lapset oman valvojan kanssa. Max. 12 uimaria kerralla. Järjestäjä: Liikuntapalvelut

Syyslomanuokku Toimelassa Nuokulla

klo 15.30 – 17.30 7.-luokkalaiset
klo 18.00 – 20.00 yläkoululaiset ja vanhemmat nuoret (alle 18v.)

Ohjelmassa leivontaa, pelailua ja mukavaa yhdessäoloa! Järjestäjä: Nuorisopalvelut

Tiistai 13.10.

Nuotioseikkailu Toimelan lähimaastossa klo 10-15 eskareille ja alakouluikäisille

Mitä kaikkea nuotiolla voi kokata? Seikkaillaan, leikitään ja liikutaan luonnossa. Säänmukaiset ulkovarusteet. Huonolla säällä on toiminta pienryhmissä sisätiloissa. Osallistumismaksu 5€/osallistuja sis. lounaan ja välipalan. Mukaan mahtuu 15 osallistujaa. Ilmoittautumiset keskiviikkoon 7.10. mennessä: palvelupiste@pukkila.fi Lisätietoja Nuorisopalvelut/Piritta p. 040 580 4231. Järjestäjät: Ampun 4H ja Nuorisopalvelut

Vesidisko klo 14-16 Hyvinvointikeskus Onnissa 3.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille nuorille

Tule uimaan Hyvinvointikeskus Onnin altaalle. Uimataidottomat lapset ja nuoret oman valvojan kanssa. Uinti on maksuton. Ei ilmoittautumista! Max. 12 uimaria kerralla. Järjestäjä: Liikuntapalvelut

Matalan veden perheuinti Hyvinvointikeskus Onnissa klo 16.30-18.00

Uinti on maksuton. Ei ilmoittautumista! Max. 12 uimaria kerralla. Järjestäjä: Liikuntapalvelut

Keskiviikko 14.10.

Puuhapajapäivä seurakuntakodilla ja lähiympäristössä klo 10-14 alakouluikäsille ja esikoululaisille

Puuhapajapäivässä on erilaisia toimintapisteitä, sekä tarjolla lounas ja välipala. Ilmoittautuminen keskiviikkoon 7.10. mennessä: https://www.pukkilanseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille Lisätiedot lastenohjaaja Noora Kalpio p. 040 840 5655 (ajalla 12. – 13.10. diakoni Hanne Matikainen p. 040 849 1209). Päivän hinta 3e/yhden perheen lapset. Päivän aikana on myös kaikille avoin ”Yhteiseen pöytään”-ruokailu klo 12-13 srk-kodilla. Järjestäjä: Pukkilan seurakunta

Syyslomanuokku Toimelassa Nuokulla

klo 13.30 – 15.30 5.-luokkalaiset
klo 16.00 – 18.00 6.-luokkalaiset
klo 18.00 – 20.00 yläkoululaiset ja vanhemmat nuoret (alle 18v.)

Ohjelmassa leivontaa, kisailua, askartelua ja mukavaa yhdessäoloa! Järjestäjä: Nuorisopalvelut

Torstai 15.10.

Velhotiedettä Toimelassa klo 9-14 eskareille ja alakouluikäisille

Päivän aikana tehdään jännittäviä ja mielenkiintoisia tiedetemppuja kotikutoisin tarvikkein. Tujaus taikuutta, mitallinen magiaa! 4H:n jäsenille maksuton, 10€/ei jäsenille. Omat eväät mukaan! Lisätietoja ja ilmoittautuminen keskiviikkoon 7.10. mennessä: www.ampu.4h/leirit Järjestäjä: Ampun 4H

Vesidisko klo 14-16 Hyvinvointikeskus Onnissa eskarit – 2.-luokkalaisille

Tule uimaan ja leikkimään Hyvinvointikeskus Onnin altaalle matalaan veteen. Uimataidottomat lapset oman valvojan kanssa. Uinti on maksuton. Ei ilmoittautumista! Max. 12 uimaria kerralla. Järjestäjä: Liikuntapalvelut

Avoin uintivuoro Hyvinvointikeskus Onnissa klo 19.30-21.00

2,50e/lapset/eläkeläiset/työttömät ja 4e/aikuiset /1,5h. Uimataidottomat lapset oman valvojan kanssa. Max. 12 uimaria kerralla. Järjestäjä: Liikuntapalvelut

Perjantai 16.10.

Avoin uintivuoro Hyvinvointikeskus Onnissa klo 6.30-9.00

2,50e/lapset/eläkeläiset/työttömät ja 4e/aikuiset /1,5h. Uimataidottomat lapset oman valvojan kanssa. Max. 12 uimaria kerralla. Järjestäjä: Liikuntapalvelut

Toimelassa temppuilua ja liikuntaa klo 10-12

Tule touhuamaan Toimelaan. Ei ilmoittautumista eikä osallistumismaksua. Mukaan liikuntaan sopiva asu, juomapullo sekä riemumieltä. Alle kouluikäiset ja esikoululaiset oman valvojan kanssa! Järjestäjä: Liikuntapalvelut

Rapsutusretki Hutkon eläintilalle klo 10-15 eskareille ja alakouluikäisille

Rapsutellaan eläimiä, osallistutaan niiden hoitoon ja tehdään pieni retki eläinten kanssa. Ohjattua toimintaa ja eväshetki. Osallistumismaksu 4H:n jäsenille 10€, 20€/ei jäsenille. Lisätietoja ja ilmoittautuminen keskiviikkoon 7.10. mennessä: www.ampu.4h/leirit Kysy kimppakyytiä keskustasta! Järjestäjä: Ampun 4H

Junnunuokku Toimelassa 4.-luokkalaisille klo 15.00-16.30

Leivontaa, pelailua, kisailua ja mukavaa yhdessäoloa. Järjestäjät: Nuorisopalvelut ja Nuorisoseura

Seiskojen (7.-lk) nuokku Toimelassa klo 16.30-18.00

Kisailua, pelailua ja syyslomapuuhastelua yhdessä. Järjestäjät: Nuorisopalvelut ja Nuorisoseura

Perjantainuokku Toimelassa klo 18.00-21.30 yläkouluikäisille ja vanhemmille nuorille (alle 18v.)

Ohjelmassa syysskabat! Järjestäjät: Nuorisopalvelut ja Nuorisoseura

Sunnuntai 18.10.

Perheliikuntaa Toimelassa klo 10.00-11.30

Tule touhuamaan Toimelaan. Ei ilmoittautumista eikä osallistumismaksua. Mukaan liikuntaan sopiva asu, juomapullo sekä riemumieltä. Järjestäjät: Pukkilan seurakunta (vastuujärjestäjä) ja Liikuntapalvelut

Puuhakasta syyslomaa kaikille!

Yhteystiedot:

Pukkilan kunta
Piritta Ahl, nuorisopalvelut, p.040 580 4231, piritta.ahl@pukkila.fi
Cira Antell, nuorisopalvelut, p. 050 568 5852, cira.antell@pukkila.fi
Anna Gröndahl, liikuntapalvelut, p. 040 183 8538, anna.grondahl@pukkila.fi

Ampun 4H
Mari Ceder, p. 050 369 9552, mari.ceder@4h.fi

Pukkilan seurakunta
Noora Kalpio, p. 040 840 4655, noora.kalpio@evl.fi

 

Käytöstä poistettua tavaraa myynnissä

Pukkilan kunta hyödyntää Kiertonet-palvelua, jonka välityksellä kunta myy käytöstä poistamaansa tavaraa.

Kiertonet-palvelu on internetissä toimiva ja kiertotaloutta vauhdittava julkisen tavaran avoin kauppapaikka. Julkisella tavaralla tarkoitetaan verovaroin hankittua omaisuutta. Kiertonetissä vain julkisen sektorin toimijat myyvät heille tarpeetonta omaisuuttaan nettihuutokaupalla. Ostajina voivat toimia niin yksityiset, yritykset kuin julkiset toimijatkin.

Kuntamme haluaa tämän palvelun avulla lisätä avoimuutta: kuntalaisilla on näin hyvä mahdollisuus saada tietoa, mitä tavaraa olemme myymässä.

Kiertonet-palvelun hyödyntäminen myös tukee osaltaan kuntamme työtä kestävän kehityksen ja vastuullisen kulutuksen vahvistamiseksi. Myynti-ilmoituksiin voit tutustua alla olevasta linkistä: https://kiertonet.fi/myyjat/pukkilankunta