Kunnan avustukset yhdistyksille, järjestöille ja yhteisöille 2020

KUULUTUS

Kunnan avustukset yhdistyksille, järjestöille ja yhteisöille 2020

Pukkilan kunnan myöntämät yleis- ja kohdeavustukset yhdistyksille, järjestöille ja yhteisöille vuodelle 2020 julistetaan haettavaksi 30.4.2020 klo 15.00 mennessä seuraavista määrärahoista:

1. Nuorisopalvelujen avustukset nuorisotoimintaan
Lisätiedot: Piritta Ahl, 040 580 4231, piritta.ahl@pukkila.fi
2. Liikuntapalvelujen avustukset liikunta- ja urheilutoimintaan
Lisätiedot: Ida Clewer, 040 183 8538, ida.clewer@pukkila.fi
3. Kulttuuripalvelujen avustukset kulttuuritoimintaan
4. Kunnanhallituksen avustukset kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan
elinvoimaa edistävään toimintaan
Lisätiedot 3-4: Sanna Saarenkoski, 040 589 7267, sanna.saarenkoski@pukkila.fi

Avustusten jakamisessa korostetaan kunnan strategiaa ja arvoja toteuttavaa toimintaa ja hankkeita.
Strategiaan voi tutustua kunnan verkkosivuilla.

Hakemukset tulee toimittaa 30.4.2020 klo 15.00 mennessä Onnin palvelupisteeseen sähköpostilla: palvelupiste@pukkila.fi tai postitse: Hyvinvointikeskus Onni, Onnintie 3, 07560 Pukkila. Loppuselvitykset toimitetaan samaan osoitteeseen kuin hakemus. Sähköpostin aihekenttään tai kirjekuoreen merkitään mitä avustuslajia haetaan (nuorisopalvelujen, liikuntapalvelujen, kulttuuripalvelujen vai kunnanhallituksen avustusta sekä yleis- vai kohdeavustusta).

Mikäli hakija on poikkeusolojen vuoksi estynyt toimittamaan hakemuksen liitteet, voidaan ne toimittaa jälkitoimituksena 22.6.2020 mennessä samaan osoitteeseen kuin hakemuksen on toimittanut. Jälkitoimituksesta tulee ilmoittaa hakemuksessa. Mikäli hakija ei toimita liitteitä ohjeistuksen mukaisesti, voidaan avustussumma periä takaisin (poikkeusolojen johtoryhmä 26.3.2020).

VUOSIAVUSTUSTEN JAKAMISPERIAATTEET (koskee kaikkia avustuksia):

1. Yhdistyksen tulee olla rekisteröity ja sen kotipaikka tulee olla Pukkila tai sillä tulee olla huomattavaa toimintaa Pukkilassa.

i. Kunta voi harkintansa mukaan myöntää avustusta merkittävään yksittäiseen hankkeeseen, vaikka hakijana ei ole yhdistys tai järjestö. Tällöin kyseeseen tulee esim. talkooporukka, jolla on vastuuhenkilö.

2. Yhdistyksen toiminnan tulee olla hyvien tapojen mukaista.

3. Kunnan avustus ei saa olla toiminnan ainoa eikä pääasiallinen rahanlähde.

4. Yhdistyksellä tulee olla vastuuhenkilöt, joiden muutoksista on ilmoitettava kunnalle.

5. Avustuksen hakemiseen käytetään Kuntaliiton lomaketta (e6295). Hakemukseen liitetään:

i. Yhdistyksen kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio sekä avustuksen käyttösuunnitelma perusteluineen,
ii. yhdistyksen edellisen toiminta-/kalenterivuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus sekä
iii. loppuselvitys liitteineen edellisen vuoden avustuksen käytöstä yleisavustuksen osalta 30.4.2020 mennessä (liitteet: kohdan ii. mukaisesti) ja kohdeavustusten osalta 31.1.2020 mennessä (liitteet: raportti toteutuneesta toiminnasta, kuluerittely kuitteineen).
iv. Avustushakemukset liitteineen toivotaan toimitettavan ensisijaisesti sähköisesti.

6. Avustus voidaan periä takaisin, mikäli näitä periaatteita ei noudateta.

KUNNANHALLITUS

HAKEMUS / Kuntaliiton lomake e6295 (aukeaa erillinen lomake)

Kutsuntakuulutus

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 2002 syntyneiden sekä muiden alempana mainittujen asevelvollisten kutsunnat Uudenmaan aluetoimiston alueella vuonna 2020 seuraavassa järjestyksessä:

KUTSUNTAKUULUTUS (aukeaa erillinen pdf).