Seurakuntatalon alue, asemakaavan muutos vireille ja nähtäville

SEURAKUNTALON ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIREILLE JA NÄHTÄVILLE
(MRL 62 §, MRA 30 §)
Koulun vieressä sijaitsevan seurakuntatalon ja viereisen lähiliikunta-alueen käsittävä asemakaavan
muutosluonnos pidetään valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävänä 3.6. – 4.7.2022 välisenä
aikana kunnanvirastolla osoitteessa Hallitustie 2 ja kotisivuilla www.pukkila.fi. Mahdolliset luonnosta
koskevat mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena kunnanhallitukselle osoitettuna viimeistään 4.7.2022
kello 15.00 mennessä osoitteeseen hallinto@pukkila.fi tai Onnintie 3, 07560 Pukkila.
Lisätiedot: hallintojohtaja Rauno Maaninka, puh. 040 542 2592 tai rauno.maaninka@pukkila.fi

PUKKILAN KUNTA

KUNNANHALLITUS

OAS Seurakuntatalo 11.5.2022
Selostus Seurakuntatalo Luonnos 11.5.2022
Kaava Seurakuntatalo 11.5.2022

Kutsuntakuulutus

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan
vuonna 2004 syntyneiden sekä muiden alempana mainittujen asevelvollisten kutsunnat Uudenmaan aluetoimiston
alueella vuonna 2022 kutsuntakuulutuksen mukaisessa järjestyksessä.
Linkki kuulutukseen.