Kuulutus 24.11-23.12.2022: Lahden seudun jätehuoltomääräykset 1.1.2023 alkaen

Lahden seudun jätehuoltomääräykset

Kuulutus

Lahden seudun jätelautakunta hyväksyi 22.11.2022 (§ 34) jätehuoltomääräykset Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen alueella

(Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki ja Pukkila).

Määräykset tulevat voimaan 1.1.2023 alkaen.

Jätehuoltomääräykset ovat julkisesti nähtävillä 24.11.2022-23.12.2022 Lahden seudun jätelautakunnan kuntien tietoverkoissa.

Lisätietoja antaa jätehuoltopäällikkö Tiia Yrjölä, jatehuoltoviranomainen@lahti.fi tai p.044 416 3634.

Jätehuoltomääräykset pdf-muodossa

 

Lahtisregions avfallshanteringsföreskrifterna

Kungörelse

Avfallsnämnden i Lahtisregionen godkände 22.11.2022 (§ 34) avfallshanteringsföreskrifterna för avfallshanteringsföreskrifterna verksamhetsområde i Lahtisregionen (Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahtis, Mörskom, Orimattila, Padasjoki och Pukkila).

Avfallshanteringsföreskrifterna som träder i kraft 1.1.2023.

Avfallshanteringsföreskrifterna är offentligt framlagda 24.11.2022-23.12.2022 på städers webbplatser.

Tilläggsuppgifter ger avfallsombud Tiia Yrjölä, jatehuoltoviranomainen@lahti.fi eller tfn 044 416 3634.

Jätehuoltomääräykset sv pdf-muodossa

 

 

Kaupunginhallituksen toimiala

 

Kuulutus: 14.11-21.12.2022 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMINEN

 

                                                      KUULUTUS 14.11.2022

Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelu

 

 

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMINEN

Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän yhteinen ympäristönsuojeluviranomainen valmistelee ympäristönsuojelumääräysten päivittämistä.
Luonnos uusista ympäristönsuojelumääräyksistä on asetettu nähtäville 14.11.-21.12.2022 väliseksi ajaksi.
Tämä kuulutus, luonnos määräyksistä sekä perustelumuistio ovat yleisesti nähtävillä kuulutusaikana neljän kunnan verkkosivuilla.

Ympäristönsuojelumääräyksistä on mahdollista esittää mielipiteitä kirjallisesti. Kirjalliset mielipiteet voi toimittaa palautekanavan (linkki) kautta tai osoitteeseen Ympäristönsuojeluyksikkö, Askolantie 28, 07500 Askola viimeistään 21.12.2022

Ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain 202 §:n nojalla. Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, kunnan ympäristön erityispiirteet ja paikalliset olosuhteet huomioon ottavia, kansalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä. Määräykset koskevat muun muassa mattojen ja autojen pesua, öljysäiliöitä, tapahtumien ja töiden melua, sekä haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä.

 

Ympäristön määräysten perustelut pdf-muodossa

Ympäristösuojelumääräykset pdf-muodossa

 

 

Lisätietoja ympäristönsuojelumääräysten päivittämisestä:

ympäristönsuojelusihteeri Laura Haapola 040 763 9420

ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio 040 050 0244

 

 

 

Kuulutus: Pukkila seurakuntatalo, kortteli 24 sekä virkistys- ja katualue, asemakaavan muutos ehdotusvaiheen kuuleminen 25.10.-24.11.2022 ajaksi

PUKKILA

SEURAKUNTATALO, KORTTELI 24 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN

(MRL 27 §, MRA 65 §)

 Pukkilan kunta on käynnistänyt asemakaavan muutoksen laatimisen Seurakuntatalon alueella korttelin 24 osan sekä virkistys- ja liikennealueen osalta. Seurakuntatalon käyttö tähän tarkoitukseen on loppunut eikä voimassa olevan asemakaavan mukaista seurakunnallisten rakennusten (YK) käyttötarvetta enää ole nähtävissä. Alueen käyttötarkoitus on siten tarpeen muuttaa.

Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten 25.10.–24.11.2022 väliseksi ajaksi. Kaava-aineisto on nähtävillä kunnanvirastolla, Hallitustie 2 ja kotisivuilla www.pukkila.fi. Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisena kunnanhallitukselle osoitettuna viimeistään 24.11.2022 kello 16.00 mennessä osoitteeseen palvelupiste@pukkila.fi tai Hallitustie 2, 07560 PUKKILA.

Lisätietoja:

Katarina Helander, kunnanjohtaja puh. 050 343 7418, katarina.helander@pukkila.fi

tekninen johtaja Timo Krigsman, puh. 040 524 4147, timo.krigsman@myrskyla.fi

Pukkilan kunta Kaava Seurakuntatalo- pdf-muodossa
Pukkilan kunta OAS Seurakuntatalo -pdf-muodossa
Pukkilan kunta- Selostus seurakuntatalo -pdf-muodossa

 

PUKKILAN KUNTA

KUNNANHALLITUS

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 8.6.2022 kaivoslain (621/2011) mukainen varausilmoitus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 24.8.2022 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen

Linkin kautta pääsette tarkastelemaan varausilmoitusta:

Päätös 1 (6)
24.8.2022 VA2022:0043
Tukes 6215/10.01/2022

Turvallisuus ja Helsinki Tampere Rovaniemi (käyntiosoite) Vaihde 029 505 2000
kemikaalivirasto PL 66 (Opastinsilta 12 B) Yliopistonkatu 38 Valtakatu 2 www.tukes.fi
00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi kirjaamo@tukes.fi
Ytunnus 10212779

elementX Finland OY

c/o Leinonen Suomi OY

Malminkaari 23 A

00700 Helsinki

VARAUSPÄÄTÖS

Turvallisuus ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 8.6.2022 kaivoslain
(621/2011) mukainen varausilmoitus:

Varaaja:
elementX Finland OY
Varausalueen sijainti: Myrskylä, Pukkila, Mäntsälä, Orimattila, Askola,
Pornainen, Sipoo, Porvoo, Loviisa