Varhaiskasvatuksen opettaja, hakuaika 1.-30.10.2021

Hakuaika: 1.10.2021 – 30.10.2021

Pukkilan kunta hakee varhaiskasvatuksen opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.12.2021 alkaen

Hei sinä valoisaa ja positiivista luonnetta omaava varhaiskasvatuksen ope!

Kauniissa ja rauhallisessa maalaismaisemassa sijaitseva päiväkoti Vekara on moderni ja suunniteltu siten, että täällä viihtyy sekä pienet, että isot. Päiväkodissa on kolme lapsiryhmää. Täällä on mahdollisuus kehittää ja kehittyä sekä toteuttaa lapsilähtöistä pedagogiikkaa: luovasti tutkien, leikkien, liikkuen ja ilmaisutaitoja käyttäen. Lähiympäristöstä löytyvät mahtavat mahdollisuudet liikuntaan ja kulttuuriin. Meillä on käytössä myös tietoteknisiä välineitä mm. älytaulut ja Ipadit 2-5- vuotiaiden ryhmissä ja paperitöitä helpottaa varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä Daisy.

Tästä pääset tutustumaan Pukkilan varhaiskasvatukseen: https://pukkila.fi/palvelut/varhaiskasvatus/

Tästä pääset katsomaan päiväkoti Vekaran esittelyvideon: https://www.youtube.com/watch?v=fsOE2sB-ylM

Etsimme opettajaa 2-5-vuotiaiden ryhmään. Ryhmässä työskentelee kanssasi toinen ope ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Tällä hetkellä ryhmässä on 16 lasta. Päivittäisissä toimissa auttaa myös päiväkotiapulainen. Meillä on selkeät ohjeet opettajien sak-työajan toteutumisesta, joita myös noudatetaan. Huolehdimme myös henkilökunnan täydennyskoulutuksista. Yksikössä työskentelee myös varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Työntekijälle Pukkilan kunta tarjoaa ePassin (250e/vuosi), edullisen lounaan, liikuntamahdollisuudet sekä työterveyspalvelut. Tarvitsemme joukkoomme rohkeita ja lapsilähtöisiä opettajia. Hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä organisointitaidot omaavana tuot työhön selkeyttä ja sujuvuutta.

Kelpoisuusehto: varhaiskasvatusopettajan tehtävään pätevä ja sopiva henkilö. (Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaista kelpoisuus tai siirtymäsäännökseen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti, soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Jos tehtävään ei löydetä kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa, voidaan paikka täyttää myös epäpätevällä hakijalla.

Tehtävään valitun tulee esittää rikosrekisteriote ja lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja antaa vs. varhaiskasvatusjohtaja Marika Högström, puh: 0400 152 268. Hakemukset pyydämme lähettämään s.postiin: marika.hogstrom@pukkila.fi

  • Työpaikan osoite: Veteraanitie 6, Pukkila 07560
  • Palkkaus: 2503,07€ – 2703,32 € kk riippuen kokemuslisistä
  • Työ alkaa: 01.12.2021 tai sopimuksen mukaan
  • Työaika: kokoaikatyö, 38 h 15 min/viikko
  • Työsuhde on vakituinen, työsuhteen alussa noudatetaan 6kk koeaikaa.
  • Haku päättyy: 30.10.2021 (klo. 23.59)

Lyhytaikaisia sijaisia varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, haku alkaa 1.10.2021

Lyhytaikaisia sijaisia Pukkilan kunnan varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen

Etsimme Pukkilan kunnan varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen lyhytaikaisia sijaisia 1-30 päivää kestäviin työsuhteisiin.  Työtehtäviin voi kuulua varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviä päiväkoti Vekarassa tai luokanopettajan tai koulunkäynninohjaajan tehtäviä kirkonkylän koulun perus- tai esiopetuksessa.

Eduksi katsotaan työkokemus varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen työtehtävistä.

Työ vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja ja joustavuutta, sekä kykyä sopeutua erilaisiin ja vaihtuviin tilanteisiin.

Tehtävään valitun tulee esittää rikosrekisteriote.

Lisätietoja antaa vs. varhaiskasvatusjohtaja Marika Högström, puh: 0400 152 268. Hakemukset pyydämme lähettämään s.postiin: marika.hogstrom@pukkila.fi

tai

Lisätietoja esi- tai perusopetuksesta antaa rehtori Jaana Viuhkola p. 040 5524 074. Hakemukset pyydämme lähettämään s.postiin: jaana.viuhkola@pukkila.fi

Työtehtäviä tehdään Päiväkoti Vekarassa tai Kirkonkylän koululla.

  • Työ alkaa: sopimuksen mukaan
  • Työaika: sopimuksen mukaan
  • Työsuhde on määräaikainen, 1-30 päivää kerrallaan.
  • Haku päättyy: 31.12.2021

Pukkila on savuton kunta.

RESURSSIOPETTAJA Kirkonkylän kouluun ajalle 1.12.2021 – 31.7.2022

Pukkilan kunta hakee RESURSSIOPETTAJAA Kirkonkylän kouluun ajalle 1.12.2021 – 31.7.2022

Resurssiopettajan työtehtävät koostuvat monipuolisesta oppimisen tukemisesta esimerkiksi samanaikaisopettajuuden, tukiopetuksen, oppimisen ohjauksen tai yksityisopetuksen muodossa.

Pukkilan Kirkonkylän koulussa on oppilaita noin 150 esiopetuksesta kuudenteen luokkaan. Koululla toimii myös kaksi yhdysluokkamuotoista pienryhmää. Oppilaita tuetaan kasvamaan itsestään, muista ihmisistä, ympäröivästä yhteiskunnasta ja luonnosta välittäviksi vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi. Pidämme tärkeänä turvallisen ja rohkaisevan ilmapiirin luomista kaikessa toiminnassamme. Kirkonkylän koulu on tiivistä yhteistyötä tekevä, kehittämismyönteinen ja lämminhenkinen työyhteisö.

Resurssiopettajan työssä tarvitaan vahvoja vuorovaikutustaitoja. Resurssiopettaja työskentelee yhdessä koko koulun opetushenkilöstön kanssa. Tehtävässä edellytetään hyvää pedagogista osaamista, TVT-taitoja yhteistyötaitoa, kyvykkyyttä toimia samanaikaisopettajana luokanopettajan kanssa, sekä joustavuutta erilaisten oppijoiden kanssa työskentelyssä.

Määräaikaisuuden perusteena on valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021-2022. Resurssiopettajan työpanos on kohdennettu ensisijaisesti yhteisopettajuuteen, tukiopetukseen, osa-aikaiseen erityisopetukseen, S2-opetukseen, mahdollisen koulupudokkuusriskin ehkäisemiseen, sekä muun koulupäivän aikana toteutettavan tuen järjestämiseen. Resurssiopettaja toimii välillisesti myös opetuksen sekä oppilaanohjauksen vahvistajana oppilaille, joilla koronaepidemian vaikutusten vuoksi ilmenee puutteita opetussuunnitelman perusteiden mukaisten osaamistavoitteiden osalta ennen yläkouluun siirtymistä. Tavoitteena on vastata korona-aikana syntyneisiin tuen tarpeisiin.

Toivomme hakijalta opettajan pätevyyttä. Eduksi katsotaan erityispedagogiikan opinnot, sekä työkokemus erityisopettajan, luokanopettajan tai koulunkäynninohjaajan työtehtävistä. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Haastatteluun kutsutun on varauduttava esittämään haastattelussa alkuperäiset opinto- ja palvelussuhdetodistukset.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan, sekä esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Palkka määräytyy OVTES:n sekä Pukkilan kunnan työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan 3kk koeaikaa.

Hakuilmoitus löytyy osoitteesta www.te-palvelut.fi/te/fi/  sekä  www.pukkila.fi
Hakemukset toimitetaan sähköpostilla jaana.viuhkola@pukkila.fi otsikolla resurssiopettaja.

Hakuaika päättyy 28.10.2021 klo 14.00.

Lisätietoja: Kirkonkylän koulun rehtori Jaana Viuhkola, p. 040 5524 074

Pukkilan kunta on Savuton kunta. www.pukkila.fi

TYÖLLISYYSKOORDINAATTORIN VAKITUINEN Toimi

TYÖLLISYYSKOORDINAATTORIN VAKITUINEN Toimi

Pukkilan kunta hakee työllisyyskoordinaattoria toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Työllisyyskoordinaattorin tehtävänä on monipuolisesti koordinoida kunnan työllistämistoimien eri prosesseja, kehittää työllisyystoimintaa ja toimia linkkinä kaikilla hallinnon alueilla työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä. Tehtäviin kuuluu työkokeilujen ja palkkatukipaikkojen paikkakoordinointi, aktivointitoimenpiteet, osallistuminen palveluohjaukseen sekä muu ohjaus ja tuki työttömille sekä yhteistyö työllisyydenhoidon verkostojen kanssa. Työllisyyskoordinaattori kartoittaa kunnan ja yritysten tarpeet ja mahdollisuudet järjestää palkkatuella työtä. Valmistaudumme työllisyyden hoidon vastuun siirtymiseen valtiolta kunnille.

Tehtävässä menestyminen vaatii kokemusta ja tuntemusta työllisyydenhoidon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, innostunutta ja kehittämismyönteistä otetta. Yrittäjyyden ja yrittämisen tuntemus edesauttaa tehtävän hoitamisessa. Lisäksi edellytetään asiakaspalvelutaitoja ja kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa. Kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan hakijalle eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva tutkinto esimerkiksi  sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto (AMK) tai vastaava opistotasoinen tutkinto.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Työaika on toimistotyöaika.

Tehtävään valittavalla on 6 kk:n koeaika. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.  Toimi on uusi. Tehtävän vastaanotto sopimuksen mukaan.

Hakemukset sekä CV tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen palvelupiste@pukkila.fi Hakuasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta. Haku päättyy 22.10.2019 klo 15.00.

Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa kunnanjohtaja Juha Rehula 050 343 7418.

Pukkilan kunta on savuton työpaikka.

Päiväkodin johtajan virka

Hei, sinä varhaiskasvatuksen vahva ammattilainen! Olet tervetullut huippuporukkaamme! Haemme Pukkilan päiväkoti Vekaraan vakituiseen virkasuhteeseen päiväkodin johtajaa edellisen johtajamme siirryttyä muihin tehtäviin

Työpaikan osoite on Veteraanitie 6, 07560 Pukkila

Mitä tarjoamme Sinulle?

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen tehtävän työyhteisössä, jossa on hyvä tekemisen meininki. Päiväkodin johtajana vastaat ja johdat osaltasi lastemme varhaiskasvatusta, osallistuen myös lasten arkeen. Olet osa kasvatuspalvelujemme joukkuetta. Vastaat Pukkilassa toteutettavan varhaiskasvatuksen kehittämisestä sekä toimit aktiivisesti yhteistyössä koulumme kanssa.

Päiväkoti Vekara sijaitsee Pukkilan keskustassa, kauniilla Itä-Uudellamaalla, lähellä pääkaupunkiseutua. Varhaiskasvatuksen piirissä on tällä hetkellä 53 lasta. Työyhteisö on juuri sopivan kokoinen ja positiivinen asenne kannattelee koko Vekaraamme myös pimeinä syys- ja talviaamuina. Pukkilassa varhaiskasvatusta järjestetään Päiväkoti Vekarassa, Kirkonkylän koululla esiopetusta täydentävänä varhaiskasvatuksena, sekä palvelusetelin avulla yksityisillä palveluntuottajilla. Päiväkoti Vekarassa on kolme lapsiryhmää ja ryhmissä työskentelee 13 työntekijää. Työparinasi toimii varajohtaja, joka työskentelee yksikössä myös erityisopettajana.

Arkisen työn puitteet ovat viidentoista vuoden ikäiset ja tekemiseen ja toimintaan innostavat. Työsuhde-etuina mainittakoon e-passi, Onnin oma uima-allas ja hyvin varustettu kuntosali, jotka ovat kunnan henkilöstön käytössä useita kertoja viikossa.

Pukkila on viihtyisä ja kompakti noin 1 840 asukkaan kotipaikka, missä kunta yhdessä kumppaneidensa kanssa pitää yllä aktiivista elämänmenoa kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistämiseksi. Olemme yhtä sisukkaita kuin pienen gallialaisen kylän asukkaat suuren Rooman naapurina ja teemme matalan kynnyksen yhteistyötä kunnan eri toimijoiden kanssa. Kuntamme arvot – rohkeus – läheisyys ja sujuvuus- kuvaavat koko kuntaa.

Mitä odotamme Sinulta?

Haemme joukkoomme varhaiskasvatuksen vahvaa ammattilaista, jolla on hallinnollista kokemusta ja päiväkodin johtajalta edellytettävä pätevyys. Päiväkodin johtajan työkalupakkiisi kuuluvat hyvät vuorovaikutus-, esimies- ja yhteistyötaidot, organisointi- ja delegointikyky sekä napakka päätöksentekokyky. Saat plussaa huumorintajusta ja rohkeasta kehittämismyönteisestä työotteesta.
Autamme sinua onnistumaan ja odotamme sinulta samaa eli aktiivista, sitoutunutta ja kehittämismyönteistä otetta varhaiskasvatuspalveluiden johtamiseen ja yhteistyöhön eri vastuualueiden välillä.

• Meillä uuden viran kelpoisuusvaatimuksena on päiväkodin toiminnasta vastaavan johtajan varhaiskasvatuslain 26 § tai 27 §.ssä tarkoitettuun varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin tehtävän edellyttämä kelpoisuus ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito. Palkkaus määräytyy OVTES.n mukaisesti. Hakija voi esittää palkkatoiveensa. Virkaan valittavalla on 6 kk koeaika. Virkaan valitun on toimitettava 1 kk kuluessa päätöksestä rikostaustaote sekä terveystodistus.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset.
Hakemukset toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen palvelupiste@pukkila.fi. Haku päättyy 22.10.2021 klo 12.00.

Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta.

Pukkilan kunta on savuton

Lisätietoja tehtävästä antavat:

vt. varhaiskasvatusjohtaja Marika Högström 0400 152 268
hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Terhi Tikkala 050 434 5019