Varhaiskasvatuksen opettajia, hakua jatkettu

Pukkilan varhaiskasvatus hakee varhaiskasvatuksen opettajia toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään

Hakua on jatkettu 22.4.2021 asti. Jo tulleet hakemukset huomioidaan.

Hei, sinä valoisaa ja positiivista luonnetta omaava varhaiskasvatuksen ope!

Kauniissa ja rauhallisessa maalaismaisemassa sijaitseva päiväkoti Vekara on moderni ja suunniteltu siten, että täällä viihtyy sekä pienet, että isot. Täällä on mahdollisuus kehittää ja kehittyä sekä toteuttaa lapsilähtöistä pedagogiikkaa: luovasti tutkien, leikkien, liikkuen ja ilmaisutaitoja käyttäen. Meillä on käytössä myös tietoteknisiä välineitä ja paperitöitä helpottaa varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä Daisy.

Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin varhaiskasvatuksen opettajien lisäämiseksi vuoden 2030 henkilöstörakenteen mukaisesti ja meillä työskentelee 3-5 vuotiaiden ryhmissä kaksi opettajaa. Talossa työskentelee myös varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Meillä on selkeät ohjeet opettajien sak-työajan toteutumisesta, joita myös noudatetaan. Huolehdimme myös henkilökunnan täydennyskoulutuksista.

Työntekijälle Pukkilan kunta tarjoaa ePassin, edullisen lounaan, liikuntamahdollisuudet sekä työterveyspalvelut. Tarvitsemme joukkoomme rohkeita ja lapsilähtöisiä opettajia. Hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä organisointitaidot omaavana tuot työhön selkeyttä ja sujuvuutta.

Kelpoisuusehto: varhaiskasvatusopettajan tehtävään pätevä ja sopiva henkilö. Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaista kelpoisuus tai siirtymäsäännökseen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti, soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005). Tehtävään vaaditaan suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito. Tehtävään valitun tulee esittää rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Lisätietoja antaa vs. varhaiskasvatusjohtaja Marika Högström, puh: 0400 152 268. Hakemukset pyydämme lähettämään marika.hogstrom@pukkila.fi

  • Työpaikan osoite: Veteraanitie 6, 07560 Pukkila
  • Palkkaus: KVTES
  • Työ alkaa: 01.08.2021
  • Työaika: yleistyöaika, 38 h 15 min/viikko
  • Työsuhde on vakituinen, työsuhteen alussa noudatetaan 6 kk koeaikaa.
  • Haku päättyy: 22.4.2021 klo 16:00 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Kirkonkylän koulun esiopetukseen

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Kirkonkylän koulun esiopetukseen ajalle 10.8.2021- 4.6.2022

Etsimme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa Kirkonkylän koulun esiopetukseen. Tehtäviin sisältyy esiopetuksen ohjaustyön lisäksi esikoulun aamupäivä- ja iltapäivähoitoon osallistuminen. Sinun lisäksesi esiopetuksessa työskentelee kaksi esiluokanopettajaa sekä koulunkäynnin ohjaaja. Kirkonkylän koululla esiopetus on tiivis osa kouluyhteisöä, ja toimii vahvasti kouluyhteisön arjen aikatauluilla sekä yhteistoiminnassa. Tulevana lukuvuonna koulun toimintaan linkittyvää yhteistyötä ovat mm. alkuluokkatoimintaan osallistuminen ja yhteiset teema- ja toimintapäivät sekä koulun aktiivisen ohjaajayhteisön jäsenenä toimiminen. Koulun loma-aikoina sinulla on mahdollisuus työskennellä päiväkoti Vekarassa.

Lähiesimiehenäsi toimii koulun rehtori. Hallinnollisena esimiehenäsi toimii varhaiskasvatusjohtaja. Varhaiskasvatusyksikkö päiväkoti Vekara sijaitsee n. 200 metrin päässä kirkonkylän koulusta.

Lisätietoja antaa vs. varhaiskasvatusjohtaja Marika Högström p. 0400 152 268, tai esiopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan vastaava Ulla Hänninen p. 040 747 5446.

Hakemukset pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen marika.hogstrom@pukkila.fi.

Palvelusuhteeseen liittyviä tietoja:

Hakuaika: 26.4.2021 – 10.5.2021

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Palkka: KVTES

Työaika: 38 h 15 min/viikko, työsuhteessa noudatetaan 4 kk koeaikaa

Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote.