SYKSYN ROINARALLI-KERÄYSKIERROS starttaa 6.10 Pukkilassa (autottomille)

Tiedote

 SYKSYN ROINARALLI-KERÄYSKIERROS STARTTAA LIIKKEELLE LOKAKUUN ALUSSA

Salpakierto Oy:n organisoima Roinaralli-keräyskierros kiertää lokakuun alussa Kärkölässä, Pukkilassa, Myrskylässä, Orimattilan Artjärvellä ja Hollolan Hämeenkoskella. Palvelu on suunnattu etenkin autottomille asukkaille, joiden ei ole mahdollista tuoda jätteitään lajitteluasemalle.

Roinarallin keräysautoihin voi tuoda maksutta pieniä eriä (50 kg tai 50 l) kotitalouksien vaarallisia jätteitä. Metallinkeräysautoon voi tuoda isot ja pienet metallijätteet ja sähkölaitteiden keräysautoon kaikenkokoiset kodin sähkölaitteet.

Älä säilö jätteitä kotona! Muistathan, että lajitteluasemilla otetaan ympäri vuoden kotitalouksilta maksutta vastaan vaarallisia jätteitä (50 kg tai 50 l/talous/vuosi), sähkölaitteita ja metalliromua.

TARKISTA VASTAANOTTO-OHJEET ENNEN ROINARALLIIN TULOA

Tarkistahan jätteiden vastaanotto-ohjeet ennen pisteelle tuloa. Vastaanotto-ohjeet, aikataulut, pysähdyspisteet ja muut ajantasaisen tiedon löydät aina osoitteesta salpakierto.fi -> jätteen vastaanotto -> Roinaralli keräyskierrokset

Varaathan asiointiin runsaasti aikaa, sillä palvelemme asiakas- ja työturvallisuuden vuoksi pisteellä asioivia asiakas kerrallaan. Odotathan siis omaa vuoroasi rauhassa, sillä jätteiden vastaanottoautot ovat koko ilmoitetun ajan paikalla, eivätkä ne poistu ennen kuin kaikkia asiakkaita on palveltu.

SYKSYN ROINARALLIN AIKATAULU JA PYSÄHDYSPAIKAT:

tiistai 4.10. KÄRKÖLÄ
klo 17.00–18.00 Kesoil Järvelä, Peltotie 2

torstai 6.10. PUKKILA
klo 16.30–17.30 Kirkonkylä, Veteraanitie 11, paloasema

tiistai 11.10. MYRSKYLÄ
klo 18.00–19.00 Kirkonkylä, Höröläntie 2

keskiviikko 12.10. ORIMATTILA (Artjärvi)
klo 17.00–18.00 Salmela, Salmelantie 275

torstai 13.10. HOLLOLA (Hämeenkoski)
17.00–18.00 Kirkonkylä, Keskustie 20

 Salpakierto Oy on 9 kunnan omistama osakeyhtiö, joka vastaa yhdyskuntajätehuollon palvelutehtävistä

omistajakuntiensa alueella. Tehtäviin kuuluu jätteiden vastaanotto, käsittely, kierrätys ja hyödyntäminen sekä

jätehuollon kehittäminen ja jäteneuvonta. Yhtiö kuuluu Lahden kaupunkikonserniin. Toimialueella

yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste on lähes 100 %. salpakierto.fi

Tiedoksenne saattoi,

Johanna Ulmanen
ympäristökouluttaja

Gsm 044 273 5980

johanna.ulmanen@salpakierto.fi

Salpakierto Oy    |    Sapelikatu 7, 15160 Lahti    |    Asiakaspalvelu 03 871 1710    | salpakierto.fi

 

 

 

 

Pukkilan kunta hakee KOULUKÄYNNINOHJAAJAA määräaikaiseen työsuhteeseen 12.10.2022-3.6.2023

Pukkilan kunta hakee
KOULUNKÄYNNINOHJAAJAA
määräaikaiseen työsuhteeseen 12.10.2022 -3.6.2023

Työhön sisältyy mm. koulunkäynninohjaajan tehtävät pienryhmässä, sekä aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana toimiminen Kirkonkylän koulussa.

Pukkilan Kirkonkylän koulu on yksisarjainen peruskoulu ja koulussamme on noin 150 oppilasta esiopetuksesta kuudenteen luokkaan.
Koululla toimii myös kaksi yhdysluokkamuotoista pienryhmää. Oppilaita tuetaan kasvamaan itsestään, muista ihmisistä, ympäröivästä yhteiskunnasta ja luonnosta välittäviksi vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi.
Pidämme tärkeänä turvallisen ja rohkaisevan ilmapiirin luomista kaikessa toiminnassamme.
Aktiivinen oppilaskunta ja Liikkuva koulu -toiminta ovat osana arkea.
Kirkonkylän koulu on tiivistä yhteistyötä tekevä, kehittämismyönteinen ja lämminhenkinen työyhteisö.

Koulunkäynninohjaaja toimii ohjaajana pienryhmäopetuksessa ja tilanteen mukaan myös yleisopetuksessa tai henkilökohtaisena ohjaajana.
Työkokemus vaativan erityisen tuen oppilaiden kanssa työskentelystä, aamupäivä- ja iltapäivätoiminnasta, pienryhmätoiminnasta, sekä
ohjaaja- ja opettajansijaisuuksista katsotaan hakijalle eduksi.
Haastatteluun kutsutun on varauduttava esittämään haastattelussa alkuperäiset opinto- ja palvelussuhdetodistukset.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan, sekä esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.
Palkka määräytyy KVTES:n mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan 3kk koeaikaa.

Hakuilmoitus löytyy osoitteesta www.te-palvelut.fi/te/fi/  sekä  www.pukkila.fi
Hakemukset toimitetaan sähköpostilla hannu.ulvinen@pukkila.fi tai postitse osoitteeseen Kirkonkylän koulu, Veteraanitie 3, 07560 Pukkila.
Kuoreen merkintä: Koulunkäynninohjaaja.
Lisätietoja: Kirkonkylän koulun vs.rehtori Hannu Ulvinen, p. 040 896 0895

Hakuaika päättyy 7.10.2022 klo 12.00. Haastattelut aloitetaan hakuaikana.

 

Tiedote Pdf-muodossa

 

Pukkilan kunta on Savuton kunta.
www.pukkila.fi

Pukkilan keskustan kuitutilaajien kaivuusuunnittelu ensi viikon aikana (vko 39)

Netarplanin Antti Räsänen (televerkkojen suunnittelija) alkaa ensi viikon aikana (syyskuun viimeinen viikko)
kiertää Alueen 1 eli Pukkilan keskustan kuitutilaajien tontteja tehdäkseen niissä kaivuusuunnitelmat.
Hän liikkuu katu kerrallaan, pääsääntöisesti ilta-aikaan ja hänen autonsa on punainen Honda Accord ja hänellä on kuvan mukainen Pukkikuidun huomioliivi päällä.
Suunniteltu aikataulu tonttikatselmuksille on n. 2 viikkoa.
Antti yrittää saada jokaisen Alueen 1 tilaajan kiinni ja mikäli ette ole paikalla, hän jättää postilaatikkoon lapun käynnistään. Valitettavasti aikaa ei voi varata etukäteen.

 

Pukkilan valtuuston kokous maanantai 26.9.2022 klo 18.30 alkaen kunnantoimistossa

KUULUTUS

Pukkilan valtuuston kokous pidetään maanantaina 26.9.2022 klo 18.30 alkaen Pukkilan kunnantoimistossa.
Esityslista on nähtävänä kunnan kotisivuilla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kotisivuilla 4.10.2022.

Kokousta pääset seuraamaan sekä osallistumaan oheisen linkin välityksellä.

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Liittymällä kokoukseen annat samalla luvan siihen, että nimesi ja sähköpostiosoitteesi näkyy muille osanottajille.

Pukkilassa 21.9.2022

Markus Kalliokivi

valtuuston puheenjohtaja

 

Pukkilan ja Myrskylän sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuollon palvelut jatkuvat pääosin kuten ennenkin 1.1.2023 lähtien

 

TIEDOTE

16.9.2022

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tiedottaa

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue valmistelee Pukkilan ja Myrskylän palvelujen järjestämistä
Vastuu Pukkilan ja Myrskylän kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen järjestämisestä siirtyy vuoden 2023 vaihteessa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Muutoksen tullessa voimaan 1.1.2023 sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuollon palvelut jatkuvat Pukkilassa ja Myrskylässä pääosin kuten ennenkin. Työntekijät siirtyvät vuodenvaihteessa hyvinvointialueen palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Hyvinvointialueella johtaminen keskitetään ja koko alueelle turvataan yhdenmukaiset palvelut.

– Valmistelut ovat edenneet jo pitkälle, ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on sitoutunut tuottamaan palvelut myös Myrskylän ja Pukkilan asukkaille asiakaslähtöisesti, yhdenvertaisesti ja saavutettavuus huomioiden. Palvelut jatkuvat pääosin ennallaan, ja oma lähiterveysasema pysyy sekä Myrskylässä että Pukkilassa myös vuodenvaihteen jälkeen.
Toivon, että asukkaat suhtautuvat hyvinvointialueeseen rauhallisin mielin, sanoo Itä- Uudenmaan hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist.

Lue lisää eri palveluista alla.

Perusterveydenhuolto

Hoitajan ja lääkärin vastaanotto, suun terveydenhuolto, neuvola ja laboratoriopalvelut on tarkoitus järjestää edelleen tutuissa toimitiloissa Myrskylän terveysasemalla ja Pukkilan terveysasemalla Hyvinvointikeskus Onnissa. Kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon palvelut järjestetään oppilaan omassa koulussa. Myrskylän suomenkielisen yläkoulun sijainti Päijät- Hämeen puolella ei vaikuta oppilaiden palveluiden saantiin, joka järjestetään niin ikään omassa koulussa.

Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden asumispalvelut Myrskylän ryhmäkoti Väinölässä ja Pukkilan Onnikodeissa jatkuvat entisellään, ja henkilöstö siirtyy pääosin hyvinvointialueelle. Ikääntyneiden kotihoidon toimintatapoja kehitetään edelleen, ja jokainen asiakas saa tiedon nykyisen palvelunsa toteuttajasta henkilökohtaisesti.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan vastaanotto aiotaan järjestää Myrskylässä ja Pukkilassa osittain lähipalveluna. Jokainen nykyinen asiakas saa henkilökohtaisesti tiedon asiaansa hoitavasta tahosta ja asiointipaikasta. Palveluja myös jalkautetaan ja tuodaan kotiin niin, ettei niiden pariin välttämättä aina tarvitse matkustaa. Työllisyyttä edistävä hoito aiotaan järjestää yhteisesti Askolan palvelujen kanssa.

16.9.2022

Keskitetyt terveys-, sosiaali- ja kriisipalvelut

Itä-Uudenmaan alueella tietyt palvelut on jo entuudestaan järjestetty keskitetysti. Keskitettyjä palveluja tulevat olemaan kuvantaminen kuten röntgen ja vastaavat, perheoikeudelliset palvelut, sosiaali- ja kriisipäivystys ja turvakoti.

Erikoissairaanhoito ja synnytykset

Erikoissairaanhoidosta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella vastaa HUS-yhtymä. HUSin toimipaikkana Itä-Uudellamaalla on Porvoon sairaala, mutta esimerkiksi psykiatrian palveluja on myös alueen terveysasemilla. Tarvittaessa asiakas ohjataan tutkimuksiin ja hoitoon HUSin muihin sairaaloihin Uudellamaalla, joissa on tarvittava erikoisosaaminen. Äitiyspoliklinikka toimii Porvoon sairaalassa ja riskiraskauksien osastohoito Helsingin Naistenklinikalla.
Synnytykset hoidetaan HUSin sairaaloissa Naistenklinikalla ja Hyvinkään sairaalassa tai ruuhkatilanteissa muualla Uudellamaalla.

Kiirevastaanotto ja päivystys

Kiirevastaanotolle hakeudutaan ajanvarauksen kautta. Virka-aikana kiirevastaanotto toimii hyvinvointialueen omilla terveysasemilla. Iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä kiireellistä hoitoa antaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, jonka toimipaikka Itä-Uudellamaalla on Porvoon sairaala.

Hätätilanteet

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos toimii jatkossa osana Itä-Uudenmaan hyvinvointialuetta ja tuottaa pelastustoimen palvelut niin Myrskylään kuin Pukkilaankin myös vuodenvaihteen jälkeen. Hätätilanteessa soita hätänumeroon 112.

Valinnanvapaus

Lain mukaan asiakas voi valita vapaasti, millä terveysasemalla Suomessa haluaa asioida. Terveysaseman voi vaihtaa enintään kerran vuodessa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti sekä nykyiselle että tulevalle terveysasemalle tai verkossa suomi.fi-palvelussa. Valinta kattaa kaiken kiireettömän hoidon: asiakas ei voi erotella, miltä terveysasemalta hän käyttää esimerkiksi lääkäripalveluja ja miltä asemalta neuvolapalveluja. Erikoissairaanhoidon osalta hoitopaikka valitaan aina yhdessä lääkärisi kanssa. Terveysaseman valinta ei vaikuta avunsaantiin hätätilanteessa eikä kiirevastaanotolle hakeutumiseen.

– Alueellisten lähipalveluiden säilyttämisen näkökulmasta on erityisen tärkeää, että kuntalaiset pääsääntöisesti hakeutuvat peruspalveluihin oman kunnan toimipisteissä. Valinnanvapaus käytettynä muilla alueilla heikentää Itä-Uudenmaan mahdollisuuksia järjestää palveluita, ja on myös huomattava, että aluevalinnat tehdään vähintään vuodeksi kerrallaan, Max Lönnqvist toteaa.

16.9.2022

Lisätietoa

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tiedottaa hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä ja palveluista myös jatkossa aktiivisesti. Yhteystiedot ja muuta hyödyllistä tietoa jaetaan tiedotteessa kaikkiin kotitalouksiin hyvinvointialueella joulukuussa. Hyvinvointialueen verkkosivustolla itauusimaa.fi tiedotetaan jatkuvasti ajankohtaisista asioista. Hyvinvointialue valmistelee yhdessä kuntien kanssa myös paikallisia kuntalaisinfoja, joissa keskustellaan alueen valmistelusta ja palveluista. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua etäyhteydellä ja toimittaa etukäteiskysymyksiä. Ajankohdasta ja järjestelyistä tiedotetaan erikseen.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023. itauusimaa.fi

Yhteystiedot

Ilona Koskenniemi, palvelujen järjestäminen -jaosto, puh. 040 710 9119, ilona.koskenniemi@askola.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue valmistelee Pukkilan ja Myrskylän palvelujen järjestämistä

MATKAILUHANKKEEN PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ ITÄ-UUDELLEMAALLE

MATKAILUHANKKEEN PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ ITÄ-UUDELLEMAALLE

RoadMapp – hankkeen (Myrskylä, Askola, Pornainen ja Pukkila = MAPP, vastuukuntana toimii Pukkila) tavoitteena on käynnistää yli kuntarajojen toteutettava yhteistyö yritysten ja yhdistysten kesken, luoden kattavan matkailuverkoston alueelle.
Seudun monipuolinen yritystoiminta, alueen erikoisuudet, kauniit maisemat ja luontoreitit halutaan tehdä tunnetuiksi ja lisäämällä alueen vetovoimaisuutta. Mahtavalle hankkeellemme etsitään kokoaikaista projektipäällikköä 30.6.2024 asti, mahdollisuus jatkoaikaan 31.12.2024 saakka.
Rekrytoimme ensisijaisesti aluetta ja matkailualan kehittämistoimintaa tuntevan henkilön. Projektipäällikön toiminnan tueksi ja avuksi hankkeelle perustetaan kehittämistyöryhmä, joka koostuu kuntien edustajista, yrittäjäjärjestön edustajista sekä matkailuyrittäjistä.

Hankkeen tavoitteina ovat mm.

 • alueen yritysten ja yhteisöjen verkostoituminen, toimenpiteiden käynnistäminen, yhteistyön jatkuminen hankkeen jälkeen
 • yhteisen teemamatkailun kehittäminen, kulttuuri, luonto, kartanot, aktiviteetit
 • alueen yritysten ja yhteisöjen verkostopalvelujen tunnetuksi tekeminen, yhteisen markkinoinnin tekeminen, kuntayhteistyön laajentuminen
 • yhteisöjen järjestämien tapahtumien tunnetuksi tekeminen, yhteistyön tiivistäminen

Arvostamme sinussa:

 • suunnittelu- ja organisointikykyä
 • projektihallinnan taitoja, arvostamme osaamista ja kokemusta projektityöstä ja/tai hankkeista
 • paikallistuntemusta
 • hyviä viestinnällisiä taitoja (graafinen ja visuaalinen osaaminen ehdoton etu!)
 • matkailualan tuntemusta
 • joustavuutta työaikoihin tarpeen vaatiessa (satunnaiset ilta- ja viikonlopputyöt)

Huomioithan: Suomen kielen hallinta välttämätön, englannin ja ruotsin kielen hallinta luetaan eduksi. Työtä tehdään monipaikkaisesti ja työ edellyttää oman auton käyttöä (erillinen korvaus)

 Tehtäviin kuuluvat:

 • hankkeen seuranta ja raportointi
 • hankkeen sisällöllisen ja taloudellisen toteutumisen itsenäinen suunnittelu
 • tilaisuuksien, tapahtumien, messujen, koulutuksien yms. järjestelytehtävät
 • hankeviestintä kokonaisuudessaan
 • kilpailutukset ostopalveluita koskien
 • sidosryhmäyhteistyö
 • yhteistyöverkoston käynnistäminen

Tarjoamme mukavat työtilat hallinnossa Pukkilassa, osittaisilla etätyömahdollisuuksilla sekä e-passiedut ja joustavat työajat.
Myy meille neljälle kunnalle osaamisesi ja persoonasi, sillä tarvitsemme sinua HETI, viimeistään marraskuun alusta.
Tehtävänkuvaa voidaan hiukan myös räätälöidä osaamisesi mukaan. Palkkaus KVTES / toiveet huomioiden ja koeaika 6 kk.

Hakemus määräaikaiseen tehtävään, CV sekä suosittelijat (mahdollisen palkkatoiveen kera) pyydetään toimittamaan 30.9 klo 16 mennessä: palvelupiste@pukkila.fi, otsikolla RoadMapp. Haastattelut aloitetaan jo hakuaikana potentiaalisten kandidaattien kohdalla.

Lisätiedustelut: Katarina Helander, Pukkilan kunnanjohtaja / 050 343 7418 (tiedustelut mieluiten pe 16.9 klo 11–14 tai ma 19.9 klo 12–17)

Tiedote Pdf-muodossa

 

JULKISHALLINNON ASIANTUNTIJAN VAKITUINEN VIRKA

JULKISHALLINNON ASIANTUNTIJAN VAKITUINEN VIRKA

Oletko sattumoisin intopiukeena asianhallintaa, järjestelmiä, kuntajuridiikkaa ja sopimushallintaa kohtaan – valmiina kehittämään toimintoja ja toimimaan pienen kunnan generalistina hallinnossa? Tarvitsen sinua oikeaksi kädekseni talousvalmisteluun, raportointiin, päätöksenteon valmisteluun, kirjauksiin, sopimushallintaan, henkilöstöasioihin ja ohjeistuksiin.
Voit olla koulutettu tai työssä oppinut – vastavalmistunut, hiukan kokemusta jo hankkinut tai konkari. Asenne ja kokonaisuuksien hallintataidot ratkaisevat.
Mahtava bonus ja ohituskaista hakijoissa osuu kohdallesi, jos hallitset entuudestaan joitain nykyisiä järjestelmiämme: tWeb, Populus, SAP, Tabella.
Tarjoamme huikean kehitysharppauksen ottaneen lämminhenkisen pienen kunnan hallinnon kokonaisuuden osittaisilla etätyömahdollisuuksilla sekä kivat ja rennot kollegat!
Tarjoamme myös e-passiedut ja joustavat työajat. Meillä uskalletaan puhua rakkaudesta ja toimia edelläkävijöinä. Olemme ratkaisuhenkisiä ja hands on- tekijöitä titteleihin katsomatta. Meillä sinulla on myös hyvät mahdollisuudet edetä urallasi!
Saat hyvän perehdytyksen ja sisäänajon organisaatioomme – hiljalleen hyvä tulee.
Myy meille osaamisesi ja persoonasi, sillä tarvitsemme sinua HETI, viimeistään marraskuun alusta.
Tehtävänkuvaa voidaan räätälöidä osaamisesi mukaan. Palkkaus KVTES / toiveet huomioiden ja koeaika 6 kk.

Hakemus virkaan ja CV (mahdollisen palkkatoiveen kera) pyydetään 30.9 klo 16 mennessä: katarina.helander@pukkila.fi. Haastattelut aloitetaan jo hakuaikana potentiaalisten kandidaattien kohdalla.

Lisätiedustelut: Katarina / 050 343 7418 (tiedustelut mieluiten pe 16.9 klo 11–14 tai ma 19.9 klo 12–17)

 

PUKKILA.FI

 

Tiedote Pdf-muodossa

 

TOIMISTOSIHTEERIN VAKITUINEN TEHTÄVÄ

TOIMISTOSIHTEERIN VAKITUINEN TEHTÄVÄ.

Pidätkö toimimisesta kunnan hallinnossa mukavan pienen työyhteisön keskellä, omassa kivassa työhuoneessa sihteerin ja assistentin roolissa?

Meillä on tarjolla töitä ensisijaisesti laskutuksen, kirjausten, myyntireskontran ja avustavan palkkahallinnon parissa töitä itsenäiselle ja oma-aloitteiselle luotettavalle uudelle tiiminjäsenelle. Toimit yhteistyössä hallinnon asiantuntijan ja palvelusihteerin kanssa, vastaten osaltasi kunnan sujuvasta palvelusta ja toimintojen kehittämisestä. Työnkuvaa voidaan myös osittain räätälöidä osaamisesi mukaan.
Mahtava bonus ja ohituskaista hakijoissa osuu kohdallesi, jos hallitset entuudestaan joitain nykyisiä järjestelmiämme: tWeb, Populus, SAP, Tabella.

Tarjoamme huikean kehitysharppauksen ottaneen lämminhenkisen pienen kunnan monipuolista hallinnon työtä (osittaisilla etätyömahdollisuuksilla) sekä sangen mukavat kollegat! Meillä saat myös e-passiedut ja joustavat työajat. Saat hyvän perehdytyksen ja sisäänajon organisaatioomme – hiljalleen hyvä tulee. Myy meille osaamisesi ja persoonasi, sillä tarvitsemme sinua HETI, ihan viimeistään marraskuun alusta. Palkkaus KVTES / toiveet huomioiden ja koeaika 6 kk. Huomioithan, että meille on hiukan haastavaa saapua julkisilla ja sujuva työssäkäynti edellyttää mieluiten omaa autoa tai paikkakunnan läheisyydessä asumista.

Hakemukset pyydetään 30.9 klo 16 mennessä: kunnanjohtaja katarina.helander@pukkila.fi. Haastattelut aloitetaan jo hakuaikana potentiaalisten hakijoiden kohdalla.

Lisätiedustelut: Katarina / 050 343 7418 (tiedustelut mieluiten pe 16.9 klo 11–14 tai ma 19.9 klo 12–17)

PUKKILA.FI

 

Tiedote Pdf-muodossa

Pukkilan kunta hakee REHTORI-LUOKANOPETTAJAA toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.11.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan

Pukkilan kunta hakee
REHTORI-LUOKANOPETTAJAA toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.11.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan

Haemme joukkoomme toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen opettajaa, jonka tehtäviin liitetään Pukkilan Kirkonkylän koulun rehtorin hallinnolliset tehtävät.

Kirkonkylän koulussa on noin 130 oppilasta, kuusi luokkaa ja kaksi pienryhmää. Koulun yhteydessä toimii myös eskari sekä aamu- ja iltapäivätoiminta.

Rehtori-luokanopettajana saat mahdollisuuden kehittää koulun toimintaa sekä vahvistaa ja monipuolistaa omaa osaamistasi.
Pienessä kunnassa työskentely edellyttää joustavuutta ja oma-aloitteisuutta.

Rehtoriksi kelpoisella henkilöllä on:
-ylempi korkeakoulututkinto
-asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus (esimerkiksi luokanopettaja, erityisluokanopettaja)
-riittävä työkokemus opettajan tehtävistä
-opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Jos sinulta puuttuu opetushallinnon tutkinto, mutta sinulla on muulla tavoin hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus, työnantaja tukee opetushallinnon tutkinnon suorittamista.

Tehtävän alkaessa opetusvelvollisuutta voidaan tarvittaessa huojentaa OVTES:n opetusvelvollisuutta pienemmäksi, jotta voidaan varmistaa riittävä perehtyminen ja meneillään olevien kehityshankkeiden loppuun saattaminen.

Pukkilan koulussa on hyvä henki sekä osaava ja ammattitaitoinen opettajakunta. Rehtori-luokanopettajan tehtävistä maksettava tva-palkanosa on hyvällä tasolla. Hallinnollinen työ on hyvin resursoitu ja rehtoria tukee täysiaikaisesti koulusihteeri. Pukkilan ja Myrskylän yhteinen sivistystoimenjohtaja on esihenkilösi ja tukena työssäsi.

Pienen kunnan vahvuus on yhteisö, jossa jokainen työntekijä on tärkeä ja arvokas osa työyhteisöä. Kylillä meidät tunnistaa Pukkila-paidoista, jotka työnantaja antaa lahjaksi ja merkiksi tekevien ihmisten tiimiin kuulumisesta. Kunnan tarjoamiin työsuhde-etuihin kuuluvat muun muassa e-passi ja erinomaiset liikuntamahdollisuudet. Jos tulet kauempaa, vuokra-asunnon hankinnassa voidaan auttaa.

Eduksi katsotaan
Kolmiportaisen tuen tuntemus ja halu kehittää erityisen tuen rakenteita yhteistyössä koulun henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kehitysmyönteisyys ja halu tarttua tehtävään, jossa saadaan asioita aikaiseksi.

Saatat olla kokenut osaaja, joka haluaa hypätä uuteen kehittämistehtävään ja tulla kokemaa pienen kunnan yhteisön imu ja aikaansaamisen palkitsevuus. Voit yhtä hyvin olla siinä vaiheessa uraasi, että sinulla on halua oppia lisää ja laajentaa vastuualueita sekä edetä opetusalan hallinnon tehtävissä.

Miltä kuulostaa? Olisitko sinä koululaivamme uusi kapteeni?

Lisätietoja antaa sivistystoimenjohtaja Esa Ukkola esa.ukkola@pukkila.fi,  040 769 4633.

Valinta perustuu koulutuksen, kokemuksen, haastattelun ja hakemuksen kokonaisarvioon.

Valittavalla henkilöllä on 6 kk koeaika. Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakemukset tulee jättää su 2.10.2022 klo 23 mennessä sähköpostitse hyvinvointikoordinaattorille osoitteeseen noora.laitinen@pukkila.fi. Viestikenttään merkintä ”hakemus rehtori”.

 

Tiedote Pdf-muodossa