Senioreiden kotisiivous- ja kotiapupalvelu

Siivous- ja kotiapupalvelu
Palveluun ovat oikeutettuja ensisijaisesti yli 75-vuotiaat pukkilalaiset heikentyneen toimintakyvyn perusteella.
Vuoden 2022 alusta alkaen palvelun myöntämisen tuloraja (brutto) on yhden hengen taloudessa 1400 euroa/kk ja
kahden hengen taloudessa 2800 euroa/kk.
 Tuloina otetaan huomioon säännölliset veronalaiset ansiotulot, eläketulot ja
etuudet lukuun ottamatta asumistukea ja vammaistukea.

Kotisiivouspalvelu maksaa asiakkaalle 7,50 €/tunti (sis. alv 24 %). Uusille asiakkaille tarjotaan kaksi ensimmäistä tuntia maksutta.

Palveluntuottajana toimii vuonna 2022 Kotisiivous Kilpeläinen. Palvelun piiriin päästäksesi ole yhteydessä senioritoiminnan ohjaajaan.

Linkki asiakastiedote v. 2022

Yhteystiedot
Saana Tourunen
Senioritoiminnan ohjaaja
p. 040 770 7054 tai saana.tourunen@pukkila.fi

Pukkilan kunnan liikuntapaikkoja varattavissa perhekuntien yksityiseen käyttöön 9.2. asti

Liikuntatilojen varaukset perhekunnittain (samassa taloudessa asuvat) tai lähipiirin kesken (max.5 henkeä) jatkuvat 9.2. asti.
Linkki tiedotteeseen

Varaukset sähköpostitse liikunnanohjaajalta ida.clewer@pukkila.fi
Alla olevista linkeistä näet kuntosalien varaustilanteen etukäteen. Kalenteri päivitetään arkipäivisin klo 16 mennessä.

Paloaseman kuntosali
Linkki paloaseman kuntosalin kalenteriin
Koulun kuntosali
Linkki koulun kuntosalin kalenteriin
Onnin kuntosali
Linkki Onnin kuntosalin kalenteriin

Liikuntasalista vuoroja voi varata arkisin klo 14 eteenpäin ja viikonloppuisin klo 9-21 väliltä.
Onnin allasosastossa uinti vuoroja;
maanantaisin klo 18-19.30 ja klo 19.30-21
tiistaisin klo 18 -19.30
Perjantaisin klo 18-19.30 ja klo 19.30 – 21

Muita ajankohtia voi tiedustella ida.clewer@pukkila.fi

 

 

 

Kela-taksin palveluntuottajat ja tilausnumerot ovat vaihtuneet

Kela-taksin palveluntuottajat ja tilausnumerot ovat vaihtuneet

1.1.2022 alkaen jokaisessa maakunnassa on 2 palveluntuottajaa, joilta voit tilata Kelan korvaaman taksimatkan. Jatkossa voit valita, kummalta palveluntuottajalta tilaat Kela-taksin. Tilauspuhelu on jatkossakin maksuton.

Tilausnumerot Uudenmaan alueella
Suomen Lähilogistiikka Oy (LähiKyyti), puhelinnumero 0800 051 50
(ruotsinkielinen tilausnumero: 0800 051 51)
tai
Taksi Helsinki Oy, puhelinnumero 0800 414 600
(ruotsinkielinen tilausnumero: 0800 414 601).

Tilausnumerot Päijät-Hämeen alueella
Suomen Lähilogistiikka Oy (Lähikyyti), 0800 051 60
tai
Lahden Aluetaksi Oy, 0800 30 123.

Matka tilataan pääsääntöisesti sen maakunnan tilausvälityskeskukselta, jonka alueelta matka alkaa.
Jos asiakas tekee matkan toisen maakunnan alueelle, hän voi tilata itselleen samalla kertaa oman
maakunnan tilausvälityskeskuksesta myös paluumatkan saman päivän aikana tapahtuville käyntiluonteisille matkoille.

Lisätietoja Kela-taksista https://www.kela.fi/nain-tilaat-taksin

Aluevaalit Pukkilan kunnassa vuonna 2022

ALUEVAALIT PUKKILAN KUNNASSA VUONNA 2022
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9.00-20.00.
KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin
merkityssä kotikunnassaan.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa
(937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, mikäli Pukkila on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestys voidaan toimittaa jonakin ennakkoäänestysjaksoon kuuluvana päivänä klo 9-20. Kotiäänestyksessä on
oltava läsnä vaalitoimitsijan lisäksi äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.
Kotiäänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 11.1.2022 klo
16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoittautumisia ottaa vastaan
keskusvaalilautakunnan sihteeri p. 040 864 3864. Ilmoituksen voi tehdä myös kirjallisesti.
ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestys toimitetaan 12.1-18.1.2022 alla olevina kellonaikoina:
maanantai – keskiviikko ja perjantai klo 9.00 – 14.00
torstai klo 14 – 19
lauantai – sunnuntai klo 10.00 – 14.00
Ennakkoäänestyspaikka on kunnantalo (osoite: Hallitustie 2, 07560 Pukkila)
LAITOSÄÄNESTYS
Kunnan vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestyksen Hyvinvointikeskus Onnin Onninkodeissa.
VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS
Äänestyspaikka on kunnantalo, Hallitustie 2, 07560 Pukkila.
Äänestäjä on velvollinen tarvittaessa esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennakkoäänestyspaikassa
vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä vaalilautakunnalle. Henkilöllisyyden voi todistaa esim. kuvallisella henkilökortilla,
ajokortilla tai passilla. Äänioikeuden todistamista varten poliisiviranomainen antaa ilmaisen väliaikaisen henkilökortin.

Koronaohjeita äänestäjille:
– Pidä riittävä etäisyys muihin ihmisiin.
– Huolehdi käsien puhtaudesta.
– Käytä äänestyspaikalla kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos suinkin mahdollista.
– Jos haluat, voit tuoda mukana oman kynän.
– Jos sinulla on hengitystieoireita, odota niiden paranemista ennen kuin äänestät ennakkoon.

 

Asiointi- ja palvelukuljetus

ASIOINTI- JA PALVELUKULJETUS 

 • Tiistaisin ja torstaisin klo 8.30-14.30 Pukkilan alueella  
 • Asiointikyyti Mäntsälään jatkuu keskiviikkoisin parillisilla viikoilla  
 • Huom! Uutena kokeiluna asiointikyyti Orimattilaan pe 21.1., 18.2. ja 18.3.

  Käytäthän taksia vain terveenä. Taksissa tulee käyttää maskia, ellei siihen ole terveydellistä estettä. Maskin saat maksutta kuljettajalta käyttöösi.

  Tilaa kuljetus p. 040 149 6770 viimeistään kyytiä edeltävänä päivänä klo 17 mennessä. Kerro tilausta tehdessäsi, mikäli Sinulla on varattuna esim. lääkäriaika. Pyrimme huomioimaan toiveesi. Reitti suunnitellaan kyytiintulijoiden mukaan. Yli 65-v. pukkilalaisille hinta on:
  1 €/suunta/Pukkila sekä 2,50 €/suunta/Mäntsälä ja Orimattila.

  Palvelun tarjoaa Pukkilan kunta Onni Nurmen säätiön tuella.

Kokoontumisrajoitukset voimassa 26.1.2022 asti, maski- ja muut suositukset voimassa 26.1.2022 asti

Koronarajoituksissa ja -ohjeissa Pukkilan kunta noudattaa Päijät-Soten antamia ohjeita. Kokoontumisrajoituksista ja muista suosituksia ja ohjeita velvoittavammista tartuntatautilain mukaisista toimista päättää Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Mahdolliset altistumisiin liittyvät velvoitteet ja rajoitustoimenpideohjeistukset saamme Päijät-Sotelta. Päivitämme ohjeita koronaepidemian tilanteen mukaan, seuraa ilmoittelua.

Päijät-Soten alue on ollut koronaepidemian leviämisaluetta lokakuun alusta lähtien. Tämän hetkiset ja joulun jälkeen voimaan tulevat määräykset ja suositukset ovat pääosin voimassa 26.1.2022. asti. Mahdolliset muutokset ovat epidemiatilanteen mahdollistamia tai edellyttämiä.

Päijät-Soten alueella on meneillään koronaepidemian vaikein jakso, vaikkakin epidemiatilanne on alueellamme hieman parantunut ja rokotustahti vilkastunut. Sairaala- ja tehohoidon tarve on noussut voimakkaasti. Koronatartuntojen määrä alueella on edelleen korkea. Lieväoireisena on tärkeää pysytellä kotona eikä tavata ystäviä tai käydä töissä.

Suositusten ja rajoitusten oleellisimmat kohdat, päivitetty 23.12.2021

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Päijät-Soten kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 (kymmenen) henkilöä, sekä kaikki ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä. Yksityistilaisuuksien henkilömääräsuositus on edelleen 20 henkilöä. Tilaisuuksiin tulee osallistua vain terveenä. Koronapassin käytöstä päättää tilaisuuden järjestäjä, ellei viranomaismääräyksellä toisin ole päätetty.

Määräys on voimassa ajalla 27.12.2021-26.1.2022

Päijät-Soten alueella tuli voimaan 20.12.2021 laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käyttöä koskeva määräys, jota noudattamalla ehkäistään asiakkaiden tai toimintaan osallistuvien henkilöiden välisten lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Määräys velvoittaa tilojen käytöstä vastaavia toimijoita, jotka voivat itse määritellä tarvittavat toimet tartuntariskin ehkäisemiseksi. Toimija voi esim. rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöitä ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä. Päätös koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja, esimerkiksi kauppoja, liikuntatiloja ja  kirjastoa. Asiakasmäärästä riippumatta päätös koskee urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja ja sisäliikuntatiloja. Muiden tilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila. Päätös ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää.

Julkisiin sisätiloihin on voimassa laaja maskisuositus. Lisäksi kasvomaskin käyttöä suositellaan 12 vuotta täyttäneille ulkonakin pitkäkestoisissa ruuhkatilanteissa. Kunnan järjestämissä tilaisuuksissa tai tapahtumissa maskien käyttöä suositellaan myös 4. ja 5. luokkalaisille.

Koronatestaus on aika-ajoin ruuhkautunut. Tartuntaketjujen jäljityksessä on pitkiäkin viiveitä. Etenkin kahdesti rokotetut lieviin hengitystieoireisiin sairastuneet henkilöt voivat käyttää oman harkintansa mukaan kotona itse tehtävää pikatestiä ennen terveydenhuollossa tehtävään PCR-testiin hakeutumista. 

Kunnan palvelut

Kunnan palvelut toimeenpannaan koronaturvallisesti ja mahdollisimman normaalilla aikataululla ja tavalla. Kunnan järjestämien ryhmien kokoonpanoon ja toimintatapoihin vaikuttaa Päijät-Soten sekä THL:n terveysturvalliset ohjeet. Avi.n kokoontumisrajoitusmääräys (sisätiloissa 10 henkilöä) rajaa voimassa ollessaan 26.1.2022 saakka kunnan seniori-, liikunta- ja muidenkin ryhmässä tapahtuvien palvelujen toimeenpanoa ja kunnan tilojen käyttöä. Palvelujen osalta ilmoitamme toiminnoista kunnan kanavissa. Varaamme oikeuden muutoksiin ryhmien määrissä ja toteutustavoissa. Muistakaa noudattaa hygieniaohjeita ja osallistua toimintoihin vain terveenä.

Kunta pyrkii toteuttamaan opetusta lähiopetuksena lasten ja nuorten kasvun sekä kehityksen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tähän kunta tarvitsee kaikkien kuntalaisten apua. Päijät-Sote suosittaa etätöitä työtehtävien sen salliessa.

Maskien käyttö

Asioitaessa kunnan toimipisteissä tulee kaikkien yli 12-vuotiaiden käyttää maskia, ellei siihen ole fysiologista rajoitetta. Maskien käyttöä suositellaan myös 4. ja 5. luokkalaisille Toimipisteitä ovat

 • Hyvinvointikeskus Onni
 • kunnantalo
 • kirjasto
 • nuorisotila Nuokku
 • päiväkoti Vekara
 • Kirkonkylän koulu (liikuntasali on suljettuna kouluaikoina)

Seuraa myös ilmoittelua kunkin toimipisteen ovella, josta saat tarkennettuja ohjeita kokoontumisrajoituksista, maskin ja käsidesin käytöstä. Kirkonkylän koulun liikuntatilat ovat käytössä vain koulun toiminta-aikojen ulkopuolella.

Vähävaraisille, joiden ei ole mahdollista itse hankkia suojaimia, jaetaan maskeja kunnantalolla tiistaisin ja torstaisin klo 9-12 (Hallitustie 2, katso lisätietoja artikkelin lopusta).

Koronapassi

Koronapassi on tullut käyttöön lauantaina 16.10.2021. Passin käyttöönottaneet toimipaikat edellyttävät sisäänpääsyn yhteydessä joko todistuksen kahdesta rokotuksesta, negatiivisesta testituloksesta tai sairastetusta koronataudista. Kahdesta rokotuksesta on myös se hyöty, että koronalle altistuttuaan välttää 10 vuorokauden karanteenin.

Koronapassin käytöstä päätetään tapauskohtaisesti valtakunnalliset ohjeistukset huomioon ottaen.

Jos henkilö ei saa todistusta Omakannasta, hänen on oltava yhteydessä terveydenhuoltoon ja pyydettävä tulostettua todistusta. Henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää Omakantaa tai valtuuttaa toista henkilöä käyttämään sitä puolestaan, voivat saada paperisen koronatodistuksen terveydenhuollon toimipaikoista.

Kunnan työntekijät

Henkilöstömme käyttää maskia asiakastilanteissa sekä asioidessaan eri yksiköidemme välillä. Muistutamme myös kuntalaisia tavatessamme turvaväleistä ja käsihygieniasta sekä otamme tämän huomioon omassa toiminnassamme. Järjestämme tilaisuuksia Päijät-Soten ja THL:n ohjeet huomioiden.

Rajoitusten ja esim. maskien käytön voimassaolo

26.1.2022 saakka, ellei pandemiatilanteessa tule sellaisia muutoksia, joilla muutetaan nyt esitettyjä toimenpiteitä.

Kunta kannustaa seuraamaan aktiivisesti Päijät-Soten tiedottamista, suorat linkit alla:

Alueelliset suositukset

Koronatilanne ja ohjeet

Tietoa koronavirusrokotuksista

Päijät-Soten ohjeistus kasvomaskien jakelusta vähävaraisille:

1 hlö/talous 10 maskia
2 hlöä/talous 20 maskia
3 hlöä/talous 30 maskia
4 hlöä/talous 40 maskia
5 hlöä tai enemmän/talous 50 maskia.

KELA-taksia voit hyödyntää kulkiessasi koronatestiin tai -rokotukseen, lisätietoja KELAn sivuilta kohdasta Usein kysyttyä/Matkakorvaukset (linkki aukeaa uudelle välilehdelle).