Joukkoliikenne Pukkilassa

Joukkoliikenne Pukkilassa

Pukkilasta on syksyllä 2020 kouluvuoroja Mäntsälään, Askolaan ja Porvooseen. Pukkilan Liikenne ajaa Pukkilan ja Askolan välistä koululiikennettä. Muusta liikenteestä vastaa yhteenliittymä Bus Travel Reissu Ruoti ja Mannerkiven Liikenne.

Katso lisätietoja ja aikataulut 26.8.2020 päivitetystä TIEDOTTEESTA (aukeaa erillinen pdf).

Lisätietoja:

Elinvoimapäällikkö Katri Roivainen
Puhelin 040 542 2592
Sähköposti katri.roivainen@pukkila.fi

 

Kunnanjohtaja Juha Myyryläinen siirtyy eläkkeelle 1.10.2020 alkaen

Tänään tulleen tiedon mukaan kunnanjohtaja Juha Myyryläinen siirtyy 1.10.2020 alkaen viettämään eläkepäiviä.

Juha kirjoittaa omassa, tänään päivitetyssä, sähköpostivastauksessaan seuraavasti:

”Tommy Tabermann runoili vuonna 2008 Hyvinvointikeskus Onnin ”Hyvinvoinnin lähettiläälle” Onninneidolle näin:

Lennä, lennä
hetken tulinen lintu
Tee pesä pilvien väliin
Sitä se onni on
ettei hetkeen katso taakseen
eikä eteen

Lämpimät kiitokseni aivan kaikille, joiden kanssa olen saanut tehdä yhteistyötä Pukkilan kunnanjohtajana yli 20 vuoden aikana. On mukava muistella menneitä ja suunnitella tulevia, mutta ehkä kuitenkin on tärkeintä elää tässä ja nyt.

Valoa ja iloa jokaiseen päivääsi, ystäväni!

Ystävällisin terveisin, Juha”

Pukkilan kunnan puolesta lämmin kiitos kuntalaisten eteen tekemästäsi työstä niin seesteisissä hetkissä kuin ulapalla olleissa myrskyissäkin.

Paljon olet itsestäsi antanut. Varmasti paljon olet myös saanut. Olet vienyt kuntaa ja sen palveluja eteenpäin tavalla, jossa näkyy niin oma osaamisesi kuin persoonasikin. Sana – kiitos – tuntuu tällaisella hetkellä lattealta, mutta se on vähintä mitä tässä ja nyt voi kunnan puolesta sanoa.

Matka jatkuu ja se matka on eteenpäin.

Juha Rehula
vs. kunnanjohtaja

Koko kunnan henkilökunta yhtyy vs. kunnanjohtajan kiitoksiin.

Kunnanjohtaja Juha Myyryläinen.

Yksinyrittäjän tuen hakuohje

Hyvä pukkilalainen yrittäjä

Yksinyrittäjän tuen hakuaika päättyy 30.9.2020. Korvausta voi hakea 16.3 -31.8.2020 syntyneisiin kustannuksiin. Haethan tukea määräaikaan mennessä. Tässä vielä ohje yksinyrittäjän tuen hakemiseksi.

Avustusta voi saada päätoiminen yksinyrittäjä, mukaan lukien freelancerit, jolla ei ole työntekijöitä tai yrittäjäkumppania. Yrittäjän tehtävä on näyttää todeksi, että hänen taloudellinen tilanteensa on vuodenvaihteen jälkeen heikentynyt koronaepidemian vuoksi. Yrityksellä ei ole saanut olla taloudellisia vaikeuksia ennen koronakriisiä, eikä sillä saa olla verovelkaa.

Avustusta haetaan yrityksen YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Tuki maksetaan kertakorvauksena ja sen suuruus on 2 000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Avustuksen edellytykset

 1. Hakija on toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta, yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa ja jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.

  Mikäli yritys on aloittanut toimintansa alle 6kk sitten, tulee osoittaa toteen se, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

 2. Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen.
 3.  Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.
 4. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Merkittävänä heikentymisenä voidaan pitää sitä, että myyntituotot ovat laskeneet 30 % tai enemmän.

OHJE

Kirjoita vastauksesi alla oleviin kysymyksiin ja lähetä liitteineen osoitteeseen katri.roivainen@pukkila.fi. Voit myös toimittaa hakemuksen paperisena Hyvinvointikeskus Onnin pääoven vieressä olevaan postilaatikkoon, joka tyhjennetään 2-3 kertaa viikossa. Merkitse kuoreen ”Yritystukihakemus”. Sähköinen hakemuslomake otetaan mahdollisesti myös käyttöön.

Hakuprosessi:

 1. Lähetä hakemus sekä tarvittavat liitteet kuntaan
 2. Kunta tarkistaa hakemuksen sekä yrityksesi tukikelpoisuuden ja tarvittaessa pyytää lisätietoja
 3. Kunta arvioi hakemuksen ja tekee päätöksen
 4. Kun päätös on tehty, kunta ottaa sinuun yhteyttä.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Hakijan perustiedot

 1. Y-tunnus tai henkilötunnus (henkilötunnus vain, jos Y-tunnusta ei ole).
 2. Yrityksen nimi
 3. Yritysmuoto
 4. YEL-vakuutusnumero
 5. Yrityksen YTJ-rekisterin mukainen kotikunta (voit tarkistaa tiedon YTJ-rekisteristä).
 6. Yhteyshenkilö (toimintaa harjoittava yrittäjä).
 7. Puhelinnumero
 8. Sähköpostiosoite
 9. Postiosoite (tarvitaan vain, jos ei ole sähköpostiosoitetta).
 10. Henkilötunnus
 11. Yritystoiminnan aloitusajankohta
 12. Pankkiyhteys (tili, jolle tuki maksetaan. Anna tilinumero IBAN-muodossa, eli esim. FI49 5000 9420 0287 30).

Toiminnan kuvaus 

 1. Päätoimiala (käytä tässä Tilastokeskuksen toimialaluokitusta).
 2. Päätuotteet ja palvelut
 3. Asiakkaat

Vakuutan yritystoiminnan täyttävän avustuksen edellytykset:

 1. Olen päätoiminen yksinyrittäjä: kyllä/ei
 2. Yritystoimintani on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa: kyllä/ei
 3. Koronaepidemia on heikentänyt merkittävästi yritykseni taloudellista tilannetta 16.3.2020 jälkeen: kyllä/ei

Hakijan de minimis –tuet

De minimis -tuki tarkoittaa julkista yritystukea, jonka määrän Euroopan Unioni on tulkinnut niin vähäiseksi, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta EU-jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yritykselle voidaan myöntää enintään 200 000 euroa de minimis -tukea kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa. Maantiekuljetusten alalla toimivalle yritykselle de minimis -tukea voi olla enintään 100 000 euroa. Tukipäätöksessä on ilmoitettu, jos kyseessä on de minimis -tuki. Yrityksen tulee itse huolehtia, että eri päätöksillä myönnettyjen de minimis -tukien yhteenlaskettu määrä ei ylitä sallittua maksimäärää.

Lisätietoa: https://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-tuki

 1. Onko yritykselle myönnetty kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana de minimis -tukea? Ei/Kyllä, tarkempi selvitys liitteenä (selvityksessä tulee käydä ilmi tuen myöntäjä, tuen määrä euroissa sekä myöntämispäivä.)

Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi

 Aion jatkaa yritystoimintaa koronaepidemian jälkeen: Kyllä/Ei

Miten aiot käyttää saamasi avustuksen?

(Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa tai tuloa.)

Liitteet

Liitteiksi kelpaavat normaalit PDF-, Word-, Excel- ja OpenOffice/LibreOffice-tiedostot sekä yleisimmät kuvatiedostot ja zip-tiedostot.

 1. Viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus
 2. Verovelkatodistus tai Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi
 3. Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet vuonna 2020

Ehdot

Kunnan myöntäessä avustuksen tämän hakemuksen perusteella syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan seuraavia ehtoja:

Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi.

Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).

Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin.

Avustuksen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntäneelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Lisätietoja voit pyytää:

Elinvoimapäällikkö
Katri Roivainen
Puh. 040 542 2592
Sähköposti: katri.roivainen@pukkila.fi

vs. Kunnanjohtaja
Juha Rehula
Puh. 050 343 7418
Sähköposti: juha.rehula@pukkila.fi

 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä: Kangasmaskien jakelu vähävaraisille käynnistyy

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä: Kangasmaskien jakelu vähävaraisille käynnistyy tiistaina

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä jakaa maksuttomia kasvomaskeja vähävaraisille tiistaista 25. elokuuta lähtien. Kangasmaskit ovat pestäviä ja niitä jaetaan yli 15-vuotiaille kolme kappaletta henkilöä kohti. THL:n antama kasvomaskin käyttösuositus on voimassa koko Päijät-Hämeen alueella.

Maskeja tulee ensimmäisellä viikolla jakoon yhteensä 22 000 kappaletta. Yhtymä varautuu maskien kysyntään myös jatkossa.

Maksuttomat kasvomaskit on tarkoitettu vähävaraisille asukkaille, jotka eivät pysty hankkimaan maskeja. Muut hankkivat maskit itse.

Yhtymä on valmistellut maskien jakelun yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa. Jakelupisteitä on Asikkalassa, Hartolassa, Hollolassa, Iitissä, Kärkölässä, Lahdessa, Myrskylässä, Orimattilassa, Padasjoella ja Pukkilassa. Heinola ja Sysmä huolehtivat itse maskijakelusta vähävaraisille omalla alueellaan.

Maskien noutopisteet ovat seuraavat:

KÄRKÖLÄ Kimppa Kirppis Asemantie 3, 16600 Järvelä ti ja to 11-14
HOLLOLA Hollolan sosiaalitoimisto Tiilijärventie 7 F, Hollola ti klo 12-15, to 9-12
ASIKKALA Asikkalan terveysasema Terveystie 1, Asikkala ti ja to 14-16
PADASJOKI Padasjoen kirjasto Vaahteratie 4, 17500 Padasjoki torstai klo 10-12
LAHTI Yhtymän työtoiminnan tila

 

Nastolan kirjasto

Aleksanterinkatu 15, Lahti

 

 

 

Laturintie 1, 15550 Nastola

ti ja to 12-15, ke ja pe 9-12

 

 

 

ke 10-12

ORIMATTILA Yhtymän toimintakeskus Orionaukio 2 C, Orimattila ti ja to 9-12
IITTI Iitin toimintakeskus Torikatu 3, 47400 Kausala ti ja to 9-12
MYRSKYLÄ Myrskylän kirjasto Virastotie 5, 07600 Myrskylä pe 10-12, ti 14-16
PUKKILA Kunnantalon palvelupiste Hallitustie 2, Pukkila ti ja to 9-12
HARTOLA Terveysaseman kahviotila Visantie 24, 19600 Hartola keskiviikko 13-15

Kasvomaskin käyttöä suositellaan Päijät-Hämeen alueella joukkoliikenteessä, koronatestissä käydessä ja riskimaasta palattaessa. THL:n kasvomaskisuositus koskee yli 15-vuotiaita.

Kasvomaskin käytöllä voidaan suojata toisia ihmisiä ja ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä.

Lisätietoja:
perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialajohtaja Mika Forsberg, 044 719 5630

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tarjoaa erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluja Päijät-Hämeessä. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

www.phhyky.fi

Torikahvit kesällä 2020

Paikalliset yhdistykset, järjestöt ja harrastusporukat järjestävät torikahveja Onnintorilla kesälauantaisin klo 9-11 (poikkeuksena pe 19.6. klo 8-10) aina syyskuun loppuun asti.

Yhdessä sovitut hinnat päätuotteille ovat kahvi 1,50 €, tee/mehu 1 €, kahvileipä (makea tai suolainen) 2 € ja arvat (joka kolmas voittaa) 1 €/kpl.

Pienyrittäjät ja vastaavat ovat tervetulleita myymään torille omia tuotteitaan ja käsitöitään veloituksetta torikahvien yhteydessä. Oma pöytä mukaan! Myös työnäytökset ja erilaisen taiteen tuominen nähtäville on tervetullutta.

Kesällä 2020 Hyvinvointikeskus Onnin sisätilat eivät ole käytettävissä torikävijöille/toimijoille. Torikahvitusvuorossa oleva toimija vastaa hygienia- ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta.

 

 

 

Tervetuloa nauttimaan torikahvihetkistä poikkeusolojen hygienia- ja turvallisuusohjeistukset huomioiden!

Kutsuntakuulutus

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 2002 syntyneiden sekä muiden alempana mainittujen asevelvollisten kutsunnat Uudenmaan aluetoimiston alueella vuonna 2020 seuraavassa järjestyksessä:

KUTSUNTAKUULUTUS (aukeaa erillinen pdf).

COVID-19 koronavirus

Kiinassa käynnistyi alkuvuonna uuden koronaviruksen aiheuttama tartuntatautiepidemia (COVID-19).

Epäily sairastumisesta ja sen aiheuttamat toimenpiteet

Ota yhteys puhelimitse PHHYKYn terveydenhuollon asiantuntijoihin, jos epäilet korona-virusta:

Käsihygienia ja yskiminen – paras tapa torjua on pestä kädet

Ohje käsienpesuun ja ohje yskimiseen (THL). Aukeaa erilliset pdf-tiedostot.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa tilannetta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa valtakunnallista ja kansainvälistä tilannetta ja antaa ohjeita tartuntojen ehkäisyssä https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on avannut puhelinneuvonnan (yleistä tietoa)

puh. 0295 535 535
https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tietoa_koronaviruksesta_puhelinneuvonta

 

 

Osallistu turvallisuuskyselyyn ajalla 14.9. – 4.10.2020

Onko arkesi turvallinen Itä-Uudellamaalla? Vastaa kyselyyn ja vaikuta asiaan!

Itä-Uudellamaalla toteutetaan taas kuntalaisille suunnattu turvallisuuskysely ajalla 14.9. – 4.10.2020. Kyselyllä kerätään asukkaiden näkemyksiä siitä, kuinka turvalliseksi he kokevat arkensa ja kuinka paljon turvallisuuteen pystytään vaikuttamaan erilaisilla toimenpiteillä.

Kysely toteutetaan yhteistyössä Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon, Pukkilan, Sipoon ja SILMU-kylien kanssa.

Kyselyyn voit vastata joko verkossa https://webropol.com/s/turvallinenarki

tai paperilomakkeella. Pukkilassa paperilomakkeita löytyy palvelupisteeltä, Hallitustie 2. Vastaaminen paperilomakkeella mahdollista palvelupisteen aukioloaikojen puitteissa.

Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa tulevaisuuden turvallisempaan arkeen. Kysely on osa kuntien yhteistä turvallisuusohjelmaa, joka ohjaa alueen turvallisuustyötä. Kysely toteutetaan kahden vuoden välein.

Lisätietoja

kehittämispäällikkö Santeri Pohjolainen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
santeri.pohjolainen@porvoo.fi, puh. 040 159 3237

Teikarinmäen myrskyvahinko

Teikarinmäen pururata on pois käytöstä kunnes myrskyssä kaatunut puu on saatu raivattua pois sähkölinjalta. Todennäköisesti 18.9.2020 iltaan mennessä.

Valaistus on pois käytöstä kunnes sähkölinja on saatu korjattua. Tämä menee viikonlopun yli.

Tekniset ja liikuntapalvelut