Kirkonkylän koulun liikuntasalivuorot haettavana

Kirkonkylän koulun liikuntasalin käyttövuorot toimintakaudelle 2019-2020

Käyttövuorot toimintakaudelle 2019-2020 ovat haettavina ke 21.8.2019 klo 14.00 mennessä.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitettava sähköpostitse osoitteeseen ida.clewer@pukkila.fi

Hakemuksessa on hyvä esittää 2-3 vuorotoivetta sekä hakijan yhteystiedot.

· Salivuoro haetaan koko toimintakaudeksi (syyskuu 2019-toukokuu 2020)

· Salivuorot alkavat viikolla 36

· Salivuoroja jaettaessa ensisijaisena ovat paikalliset järjestöt ja sen jälkeen yksityiset hakijat.

Hinnasto

· Pukkilalaiset seurat ja järjestöt: ei maksua

· Yksityiset henkilöt:

  • syyskausi (sisältää väh. 14 krt) 105 €
  • kevätkausi (sisältää väh. 18 krt) 135 €
  • aloitus kesken kauden 30 €/kk

hinnat sis. alv.

Liikuntapalvelut mahdollistavat erityisen liikunnallisen tuen tarpeessa oleville lapsiperheille yhteisen maksuttoman salivuoron. Tämä salivuoro tulee olemaan viikonloppuna ja sitä tulee hakea sähköpostitse ida.clewer@pukkila.fi. Hakemuksessa on esitettävä perusteet maksuttoman salivuoron tarpeellisuudesta.

Huom! Salivuoroja voidaan joutua perumaan mahdollisten tapahtumien vuoksi. Peruutuksista ilmoitetaan etukäteen.

Liikuntapalveluille ja Mäntsälän kansalaisopistolle varatut vuorot:

· Ti klo 15.30 – 20

· To klo 16.30 – 18

· Pe klo 16 – 19

Lisätietoja: Ida Clewer, p. 040 183 8538, ida.clewer@pukkila.fi
liikunnanohjaaja, Liikuntapalvelut

Päijät-Hämeen jätehuoltomääräykset

Nähtävilläoloaika 24.6. – 8.7.2019

Päijät-Hämeen jätelautakunta hyväksyi 14.6.2019 (§ 1) jätehuoltomääräykset Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueella (Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä). Määräykset tulevat voimaan 1.7.2019 alkaen.

Jätehuoltomääräykset on julkisesti nähtävillä 24.6.2019- 8.7.2019 Lahden kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.lahti.fi sekä Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Orimattilan, Myrskylän, Padasjoen, Pukkilan ja Sysmän virallisilla ilmoitustauluilla.

Lisätietoja antaa jäteasiamies Tiia Yrjölä, jatelautakunta@lahti.fi tai p.044 416 3634.

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset 1.7.2019 alkaen

Päijät-Hämeen jätetaksan tarkistaminen

Nähtävilläoloaika 24.6. – 8.7.2019

Päijät-Hämeen jätelautakunta on kokouksessaan 14.6.2019 (§ 2) hyväksynyt Päijät- Hämeen jätetaksan, joka astuu voimaan 1.7.2019 alkaen.

Päijät-Hämeen jätetaksa on nähtävillä 24.6.- 8.7.2019 Päijät-Hämeen jätelautakunnan kuntien ilmoitustauluilla sekä Lahden kaupungin internet-sivuilla.

Lisätietoja antaa jäteasiamies Tiia Yrjölä, jatelautakunta@lahti.fi tai p.044 416 3634.

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätetaksa 1.7.2019 alkaen

Käytöstä poistettua tavaraa myynnissä

Pukkilan kunta hyödyntää Kiertonet-palvelua, jonka välityksellä kunta myy käytöstä poistamaansa tavaraa. Kiertonet-palvelu on internetissä toimiva ja kiertotaloutta vauhdittava julkisen tavaran avoin kauppapaikka. Julkisella tavaralla tarkoitetaan verovaroin hankittua omaisuutta. Kiertonetissä vain julkisen sektorin toimijat myyvät heille tarpeetonta omaisuuttaan nettihuutokaupalla. Ostajina voivat toimia niin yksityiset, yritykset kuin julkiset toimijatkin. Kuntamme haluaa tämän palvelun avulla lisätä avoimuutta: kuntalaisilla on näin hyvä mahdollisuus saada tietoa, mitä tavaraa olemme myymässä. Kiertonet-palvelun hyödyntäminen myös tukee osaltaan kuntamme työtä kestävän kehityksen ja vastuullisen kulutuksen vahvistamiseksi. Myynti-ilmoituksiin voit tutustua alla olevasta linkistä: https://kiertonet.fi/myyjat/pukkilankunta

Uudenmaan kaupungin- ja kunnanjohtajat: Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelut tulee uudistaa kuntapohjaisesti

Uudenmaan kaikilla 26 kunnalla sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:lla on yhteinen näkemys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen jatkamisesta alueella. Uudistamista tulee jatkaa kuntapohjaisesti, vapaaehtoisuuteen pohjautuen. Kuntien johdon neuvotteluissa esille on tullut malli, jossa Uusimaa jaettaisiin viiteen alueeseen, jotka vastaavat perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä:

  • Toimintansa jo aloittanut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Keusote (n. 200 000 asukasta: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula)
  • Länsi-Uusimaa (n. 460 000 asukasta: Espoo, Kauniainen, Hanko, Raasepori, Inkoo, Siuntio, Lohja, Karkkila, Kirkkonummi, Vihti)
  • Itä-Uusimaa (n. 100 000 asukasta: Porvoo, Loviisa, Askola, Lapinjärvi, Myrskylä, Pukkila, Sipoo)
  • Vantaa ja Kerava (n. 265 000 asukasta) sekä
  • Helsinki (n. 650 000 asukasta).

Kaikki viisi aluetta ovat sekä väestöpohjaltaan että taloudelliselta kantokyvyltään riittäviä turvaamaan edellytykset sosiaali- ja terveyspalveluiden parantamiselle myös niissä Uudenmaan kunnissa, joilla ei yksin olisi tähän riittäviä edellytyksiä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) toimii jo koko Uudenmaan alueella vastaten erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisestä ja on tärkeässä roolissa uudistettaessa palveluja ja palveluketjuja.

Järjestämisvastuun kokoaminen kuntiin ja kuntayhtymiin luo mahdollisuuden saavuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen valtakunnalliset tavoitteet. Näitä ovat palvelujen saatavuuden, laadun ja yhdenvertaisuuden parantaminen sekä kustannusten kasvun hillintä. Se mahdollistaa edelleen palvelujen, tiedon ja tietojärjestelmien sekä rahoituksen nykyistä vahvemman integraation.

Kaikki Uudenmaan kaupungin- ja kunnanjohtajat sekä HUS:n toimitusjohtaja ovat sitoutuneita edistämään tälle pohjalle rakentuvaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntapohjaista uudistamista.

Sosiaali- ja terveyspalveluja on uudistettava asiakaslähtöisesti ja hallitusti

Uudenmaan kuntien mielestä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista tulee jatkaa tulevalla hallituskaudella. Uudistus tulee tehdä vaiheittain, hallitusti ja kuntapohjaisesti. Palveluiden järjestämisvastuuta tulee koota tavalla, joka ottaa huomioon asukkaiden tarpeet kokonaisvaltaisesti ja vahvistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteyttä kuntien järjestämisvastuulla oleviin muihin palveluihin kuten varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, liikunta- ja nuorisopalveluihin sekä maahanmuuttopalveluihin. Tämä varmistaa uudistamisen asukas- ja asiakaslähtöisesti ja tarjoaa koko maassa sekä väkirikkaalla Uudellamaalla parhaat mahdollisuudet vastata monimuotoisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, jotka edellyttävät kunnan kaikki toimialarajat ylittävää tiivistä yhteistyötä sekä päätöksentekoa mahdollisimman lähellä asukkaita.

Kuntapohjainen, kuntien ja kuntayhtymien varaan rakentuva järjestämismalli mahdollistaa lisäksi välittömän uudistustyön käynnistämisen nykylainsäädännön puitteissa ja ennen kaikkea riskittömämmän ja hallitun etenemisen ilman monimutkaista, uutta hallinnon tasoa. Uudistamistyön tavoitteet, palveluiden saatavuus ja yhdenvertaisuus sekä kustannusten kasvun hillintä, edellyttävät kuitenkin myös kuntayhtymien omistajaohjauksen ja toiminnan ohjauksen vahvistamista, toimintatapojen uudistamista, sähköisten palvelujen lisäämistä sekä yhteisen tietopohjan ja tiedolla johtamisen parantamista.

Jan Vapaavuori, pormestari, Helsinki
Jouni Martikainen, kunnanjohtaja, Askola
Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja, Espoo
Denis Strandell, kaupunginjohtaja, Hanko
Jyrki Mattila, kaupunginjohtaja, Hyvinkää
Robert Nyman, kunnanjohtaja, Inkoo
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, Järvenpää
Christoffer Masar, kaupunginjohtaja, Kauniainen
Tuija Telén, kaupunginjohtaja, Karkkila
Kirsi Rontu, kaupunginjohtaja, Kerava
Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, Kirkkonummi
Tiina Heikka, kunnanjohtaja, Lapinjärvi
Sam Vuorinen, kunnanjohtaja, Myrskylä
Esko Kairesalo, kunnanjohtaja, Mäntsälä
Outi Mäkelä, kunnanjohtaja, Nurmijärvi
Mika Sivula, kaupunginjohtaja, Lohja
Jan. D. Oker-Blom, kaupunginjohtaja, Loviisa
Hannu Haukkasalo, kunnanjohtaja, Pornainen
Jukka-Pekka Ujula, kaupunginjohtaja, Porvoo
Juha Myyryläinen, kunnanjohtaja, Pukkila
Ragnar Lundqvist, kaupunginjohtaja, Raasepori
Mikael Grannas, kunnanjohtaja, Sipoo
Juha-Pekka Isotupa, kunnanjohtaja, Siuntio
Arto Lindberg, pormestari, Tuusula
Ritva Viljanen, kaupunginjohtaja, Vantaa
Erkki Eerola, kunnanjohtaja, Vihti
Juha Tuominen, toimitusjohtaja, HUS

 

Lasten ja nuorten kesä 2019

KESÄ 2019

Pukkilan kunnan nuoriso- ja liikuntapalvelut sekä paikalliset toimijat järjestävät kesän aikana liikuntaa, leirejä ja tapahtumia lapsille ja nuorille.

Tarkemmat tiedot (ohjeet, aikataulut, hinnat yms.) löytyvät kunnan kotisivuilta www.pukkila.fi (nuoriso/liikunta) tai järjestävän tahon sivuilta.

Kesän 2019 ohjelma on julkaistu, lue lisää MAINOS (aukeaa erillinen pdf).

Lisätietoja voi kysyä
Liikuntapalvelut, Ida Clewer, p. 040 183 8538, ida.clewer@pukkila.fi
Nuorisopalvelut, Piritta Ahl, p. 040 580 4231, piritta.ahl@pukkila.fi

Ilmoittautumiset kunnan leireille, uimakouluun ja retkille sähköpostitse osoitteeseen palvelupiste@pukkila.fi. Leireille ja uimakouluun ilmoittautuminen viikoilla 19 – 20, alkaen ma 6.5. klo 9.00. Etukäteen tulleita ilmoittautumisia ei huomioida. Ilmoittautuessa ilmoita osallistujan nimi, syntymäaika, vanhemman yhteystiedot (puh/s-posti/osoite) ja uimakouluun uimataito!

Tervetuloa mukaan!

Torikahvitus kesällä 2019

Paikalliset yhdistykset, järjestöt ja harrastusporukat järjestävät torikahvitusta Onnintorilla kesälauantaisin aina syyskuun loppuun asti.

Alla olevasta liitteestä näet torikahvituksien vuorot sekä hinnaston (aukeaa erillinen pdf).

TORIKAHVIT 2019

27.04. Pukkilan Vesa
04.05. SPR Pukkilan osasto
11.05. MLL Pukkilan paikallisyhdistys
18.05. Savijoen raittiusseura
25.05. Eläkeliiton Pukkilan yhdistys
01.06. Pukkilan Yrittäjät
08.06. Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys
15.06. Käspaikka
21.06. (pe) Pukkilan Vesa
29.06. LC Askola-Pukkila Ladyt
06.07. Koivulinnan Ystävät
13.07. Eläkeliiton Pukkilan yhdistys
20.07. Pukkilan seurakunta
27.07. Kanteleen Nuutit
03.08. Savijoen Raittiusseura
10.08. Pukkilan Kulttuuriyhdistys
17.08. Onninkodit
24.08. Kuutamotapahtuma. Kaikki yhdistykset
31.08. 6. luokka
07.09. Askolan yläkoulun vanhempainyhdistys
14.09. Pukkilan Nuorisoseura
21.09. Pukkilan Yrittäjät
28.09. SPR Pukkilan osasto

Menevä Oy hoitaa jatkossa Pukkilan KELA-taksipalvelut

Menevä Oy tiedottaa

Tilausnumero pysyy asiakkaalle samana (0800 96 130) ja samaan numeroon voi antaa koko palveluketjusta palautetta. Kaikki Kela-tilaukset ja puheluiden jonotusaika ovat maksuttomia.

Uusi toimija kuitenkin muistuttaa, että palvelun käynnistämisvaiheessa saattaa joitakin opinpaikkoja olla, mutta tarkoituksena on tähdätä aikaisempaa parempaan ja luotettavampaan palvelutasoon.

Esite Menevä Oy:stä on luettavissa tästä (avautuu erillinen pdf).
Suora linkki Menevä Oy:n www-sivuille kohtaan Kela-taksit.

Menevä Oy:n tiedote 25.3.2019 luettavissa tästä TIEDOTE (aukeaa erillinen pdf).

Lisätietoja:

Tuomo Halminen
Toimitusjohtaja, Menevä Oy
tuomo@meneva.fi
+358 50 520 8706
www.meneva.fi

Tiedotus ja viestintä
Kaisa Halminen
kaisa@meneva.fi
+358 50 588 3333
www.meneva.fi