Ikääntyneiden toiminnan lähtökohtana on vanhenemisen monimuotoisuus ja tavoitteena on ikääntyneen laaja-alainen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Toiminnan keskeinen ajatus on olemassa olevien voimavarojen vahvistaminen huomioiden ikääntyneen fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset tarpeet ja vahvuudet.

Toiminta on sekä kohdennettua että avointa ryhmämuotoista ja yhteisöllistä toimintaa. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän Onnin yksiköiden, Pukkilan seurakunnan, Mäntsälän kansalaisopiston, Porvoonseudun musiikkiopiston, Pukkilan koulujen ja päiväkodin, vapaaehtoisten sekä alueella toimivien yhdistysten, asiantuntijoiden ja kulttuuritoimijoiden kanssa.

Palvelukuljetuksella osallistumaan ja asioimaan

Ajankohtainen toiminta Hyvinvointikeskus Onnissa
Käspaikka - avoin tila kädentaitojen harrastamiseen

Avoin saunavuoro

Onni-päivätoiminta
Palveluohjausta ikääntyneille
Palveluja ikääntyneen kotiin
Veteraani- ja perinnetyö Pukkilassa

Seniori-ikäisten tietokanava
www.suomi-fi/ikaantyville