Kevätkaudella 2018 pukkilalaisille ikääntyneille tarjottavasta ryhmätoiminnasta, teema- ja kulttuuritapahtumista tietoa tästä esitteestä.

Esite on postitettu yli 65-vuotiaiden pukkilalaisten kotitalouksiin viikolla 1.