Kevätkaudella 2017 pukkilalaisille ikääntyneille tarjottavasta ryhmätoiminnasta, teema- ja kulttuuritapahtumista tietoa tästä esitteestä.

Esite postitetaan yli 65-vuotiaiden pukkilalaisten kotitalouksiin viikolla 1.