Pöytäkirjojen nähtävilläolo


Hallintosäännön 19 §:n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.

Kunnanhallituksen päätös 12.9.2016, § 99

Kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon arkitiistaina Hyvinvointikeskus Onnin palvelupisteessä. Samaa käytäntöä noudatetaan myös valtuuston pöytäkirjojen suhteen.

Hyvinvointikeskus Onnin palvelupiste on avoinna tiistaisin klo 9 - 14.

Pöytäkirjat ovat luettavissa myös kunnan kotisivuilla.

Kunnanhallituksen ja valtuuston pöytäkirjat
Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat