Pukkilan kunnan tavoitteena on hyvinvoiva pukkilalainen, mikä huomioidaan kaikessa päätöksenteossa sekä palvelujen ja toiminnan järjestämisessä. Hyvinvointi, viihtyvyys, onnellisuus ja yhteisöllisyys luovat perustan hyvinvoivalle pukkilalaiselle. Kuntalainen, virkamiehet ja päättäjät yhdessä johtavat kunnan hyvinvointityötä. Tavoitteena on vuorovaikutteinen ja kuunteleva kuntaorganisaatio.  Kuntalaisille luodaan mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa palvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Vuorovaikutusta kehitetään avoimen viestinnän keinoin. Tavoitteena on tukea kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia KulttuuriPukkilan keinoin (kunnan kulttuuri- ja liikuntapalvelut).

Talous ja kuntastrategia
Päätöksenteko
Pöytäkirjat ja esityslistat
Säännöt ja maksut
Pukkilan kunnan sidonnaisuusilmoitukset

Etusivu | Asuminen ja ympäristö | Perhe ja hyvinvointi | Työ ja yrittäminen |
Kulttuuri ja vapaa-aika | Kuntatieto ja päätöksenteko | Yhteystiedot ja opasteet | Sivukartta