Kanteleen kylässä peltoaukeiden keskellä sijaitsee Etelä-Suomen huomattavimpiin lintujärviin lukeutuva Kanteleenjärvi. Keväisin siellä pitävät taukoa tuhannet muuttolinnut. Parhaita havaintopaikkoja ovat koulun mäellä sijaitseva lintutorni ja vanhan meijerin vastapäinen lato. Syksyllä Kanteleenjärvi on suosittu sorsastuspaikka. Järvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan ja Natura-ohjelmaan.

lintutorni.jpg