MantymakiJaanaSelin

Kaavoituksella ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavoissa osoitetaan alueita mm. asumiselle, työpaikoille, palveluille, liikenteelle, maa- ja metsätalousalueiksi sekä viheralueiksi. Kaavoissa voidaan suunnitella uusien alueiden rakentamista tai muutoksia jo rakennetuille alueille. Kaavoitusta ja rakentamista ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. Kaavatasoja on kolme: maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Maakuntakaavassa käsitellään seudullisia asioita. Maakuntakaavat laatii Uudenmaan liitto. Kunnan maankäytön päälinjat ratkaistaan yleiskaavassa; yleiskaava on yleispiirteinen pitkän aikavälin suunnitelma. Asemakaava on tarkempi ja se ohjaa yksityiskohtaisemmin rakentamista. Yleis- ja asemakaavat laatii kunta ja ne hyväksytään valtuustossa. Pukkilan kunnan kaavoitusasioista vastaa aluearkkitehti. Lisätietoa maankäytön suunnittelusta ja vireillä olevista kaavoista löytyy myös kunnan kaavoituskatsauksesta.

Maankäyttöstrategia 2014 - hyväksytty valtuustossa 9.12.2013
Kaavoitusohjelma 2014 - 2016 - hyväksytty valtuustossa 9.12.2013
Kaavoituskatsaus 2018 - hyväksytty kunnanhallituksessa 28.5.2018
Porvoonjokilaakson osayleiskaava - tullut voimaan 3.1.2003, eteläosa
Porvoonjokilaakson osayleiskaava - tullut voimaan 3.1.2003, pohjoisosa
Torpin alueen osayleiskaava - tullut voimaan 17.1.2007
Pukkilan kunnan ajantasa-asemakaava - tilanne 6.2.2013
Aronmäki, asemakaava - tullut voimaan 17.11.2012
Mäntymäki II, asemakaava - tullut voimaan 10.8.2011
Naarkoski, asemakaava - tullut voimaan 10.8.2011
Napionkoski, asemakaava - tullut voimaan 17.2.2007 
Onninrinne, Rinnekaaren asemakaava - tullut voimaan 7.2.2010
Pukkilanmäki, asemakaava - tullut voimaan 15.8.2010
Ruohola, asemakaava - tullut voimaan 22.8.2007
Torpin yritysalueen asemakaava - tullut voimaan 28.4.2015
Uudenmaan vahvistetut maakuntakaavat - Uudenmaanliitto.fi