Hyväksytty: Kunnanhallitus 14.12.2015
Voimaantulo: 1.1.20161. Torin sijainti ja toripaikat
Torikaupan harjoittaminen on sallittua Hyvinvointikeskus Onnin edessä olevalla torialueel- la, osoite Koivulinnantie 8. Yksi ruutu on 1,8 x 1,8 m. Isojen autojen pysäköinti ja myyn- tialue on merkitty torikarttaan (ks. kohta 5). Torialueen kartta on liitteenä ja torin ilmoi- tustaululla.

2. Myyntipaikan varaus
Toripaikka varataan Hyvinvointikeskus Onnin palvelupisteen työntekijältä (Onnintie 3, puh. 040 152 0460), joka päättää paikan myöntämisestä kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti. Lauantain varaukset on tehtävä viimeistään edellisenä torstaina.

3. Torin aukioloajat
Torikaupan harjoittaminen on sallittua arkisin ma-pe klo 9 - 16.00 ja lauantaisin klo 8.00 - 14.00. Iltatoritoimintaa voi torilla harjoittaa arkipäivisin 1.5. - 31.8. välisenä aikana klo 18:aan asti. Palvelupisteen työntekijän luvalla torimyyntiä voi harjoittaa muunakin aikana.

4. Myyntipaikan hinta
Myyntipaikasta ei peritä maksua.
Sähkökaapin avaimen saa kuittausta vastaan Onnin kahviosta, minne se on palautettava välittömästi torilta poistuttaessa.

5. Muut määräykset ja ohjeet
Torikauppaa harjoittavien on noudatettava palvelupisteen työntekijän, terveydensuojeluviranomaisen ja poliisin antamia ohjeita ja määräyksiä. Torimyyjä hankkii kustannuksellaan myyntiin tarvittavat viranomaisluvat.

Henkilö- tai pakettiautot on purkamisen jälkeen vietävä torialueelta pois.

Isot ajoneuvot kuten kuorma-, rekka- ja kauppa-autot tai vastaavat ajoneuvot eivät saa ajaa torialueelle, vaan niille on osoitettu torikartassa omat myyntialueet.

Kaikki tavarat, ajoneuvot, myyntipöydät ja muut välineet on torimyynnin päätyttyä viipymättä poistettava ja tori puhdistettava.

Torikaupasta tulevat jätteet on lajiteltava torilla oleviin jäteastioihin lajitteluohjeiden mukaisesti.

Torialueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä vastaa kunnan tekninen toimi.
Torimyyjien sosiaalitila on Hyvinvointikeskus Onnissa sen aukioloaikoina.

Muilta osin noudatetaan 1.10.2003 voimaan tullutta järjestyslakia (612/2003).
Mm. päihdyttävän aineen nauttiminen on julkisella paikalla taajamassa kiellettyä.

6. Yhteystiedot
Palvelupiste p. 040 152 0460, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.