Pukkilan kuntastrategia laaditaan syksyn 2017 aikana siten, että valtuusto hyväksyy sen 11.12.2017.
Kuntalain (§ 37) mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia ohjaa päätöksentekoa poliittisesti ja toiminnallisesti. Kuntastrategia on otettava huomioon kunnan talousarvion ja –suunnitelman laatimisessa. Kuntaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti.

Kuntastrategiassa otetaan huomioon mm.

  • kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
  • palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
  • henkilöstöpolitiikka;
  • kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
  • elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Pukkilan kunta haluaa kuulla kuntalaisia strategian laadinnassa.

Kysely on avoinna 7. – 25.10.2017.

Osallistu ja vaikuta vastaamalla kyselyyn!

Linkki kyselyyn

Kuntalaiset kävivät tutustumassa tekeillä olevaan kuntastrategiaan 7.10. Onnin 10-vuotissynttäreillä.
He arvioivat strategiaa ja siihen liittyviä arvoja laittamalla vihreitä tai punaisia täppiä haluamiinsa kohtiin.
Tutustu Sinäkin kuntastrategiaan ja vaikuta vastaamalla kyselyyn.

Strategia1Net

Strategia2net