Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on antanut 7. päivänä toukokuuta 2018 päätöksen
ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta.
Mäntsälän Moottorikerho ry:lle annettu päätös koskee Net Baron Mäntsälä rallia 12.5.2018 Askolan,
Kärkölän, Myrskylän, Mäntsälän ja Pukkilan kuntien alueella.

Kuulutus