Tasavallan presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 klo 9.00-20.00.
Mahdollinen toinen vaali toimitetaan sunnuntaina 11.2.2018 klo 9.00-20.00.

KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, mikäli Pukkila on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestys voidaan toimittaa jonakin ennakkoäänestysjaksoon kuuluvana päivänä klo 9-20. Kotiäänestyksessä on oltava läsnä vaalitoimitsijan lisäksi äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.
Kotiäänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 16.1.2018 klo 16.00 mennessä ja mahdollisessa toisessa vaalissa 30.1.2018 klo 16 mennessä. Aiempi ilmoittautuminen on voimassa myös toista vaalia varten. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoittautumisia ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri, p. 040 864 3864. Ilmoituksen voi tehdä myös kirjeitse.

ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestys toimitetaan ensimmäisen vaalin osalta 17.-23.1.2018 ja mahdollisen toisen vaalin osalta 31.1.-6.2.2018 alla olevina kellonaikoina:
maanantai - perjantai klo 9.00 – 14.00
lauantai - sunnuntai klo 10.00 – 14.00
Ennakkoäänestyspaikka on Hyvinvointikeskus Onnin Saima-sali (osoite: Onnintie 3, 07560 Pukkila).

LAITOSÄÄNESTYS
Kunnan vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestyksen Hyvinvointikeskus Onnin Onninkodeissa.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS
Äänestyspaikka on kunnanvirasto, sen valtuustosali (osoite: Hallitustie 2, 07560 Pukkila, käynti yläpihan puolelta).
Äänestäjä on aina velvollinen tarvittaessa esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennakkoäänestyspaikassa vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä vaalilautakunnalle. Henkilöllisyyden voi todistaa esim. kuvallisella henkilökortilla, ajokortilla tai passilla. Äänioikeuden todistamista varten poliisiviranomainen antaa ilmaisen väliaikaisen henkilökortin.

Pukkilassa 12. päivänä joulukuuta 2017

Pukkilan keskusvaalilautakunta
Kunnanvirasto, Hallitustie 2, 07560 PUKKILA
p. 040 864 3864
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.